Svenskarna nytotalitärer?

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, kapitel 1 ”Folket ska fostras”

Roland Huntford var åren 1963-1970 korrespondent för den anrika brittiska tidningen Observer och stationerad i Stockholm. 1971 gav han ut en förbisedd bok om Sverige, ”The New Totalitarians”.1

Under en tid då många folk, inte minst svenskarna själva, beundrade Sverige som den tredje vägen, alternativet till kommunism och kapitalism, hällde Roland Huntford en rejäl skvätt ättika i sockerkakssmeten. Han blickade med förvånade och förfärade ögon tillbaka på sitt värdland och beskrev Sverige som en lightversion av George Orwells ”1984” eller kanske Aldous Huxleys ”Du sköna, nya värld”. Efter ett nästan 40-årigt socialdemokratiskt maktinnehav menade han att svensken hade indoktrinerats till att bli ett med staten. ”Det svenska läget är skarpare totalitärt än det ryska”, skriver han redan i förordet till sin bok.

Roland Huntford ansåg att i Sverige skiljer sig media från andra västerländska stater genom att formera, dvs. forma opinionen, istället för att informera medborgarna.

1. Roland Huntford 1971: The New Totalitarians. På svenska samma år under titeln ”Det blinda Sverige”, Tema Förlag. Åke Ohlmarks översättning

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013