Varför har vi skrivit denna bok?

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, Förordet

Vi vill kunna säga till oss själva och eftervärlden att vi gjorde åtminstone vad vi kunde.

”Invandring och mörkläggning” handlar om svensk invandringspolitik och vår ambition är att åstadkomma en förändring. Således: Vi är i högsta grad politiska i vår framställning, men vi är inte partipolitiska. Vi befinner oss inte på vänsterkanten och heller inte till höger. Vi vill tända ett ljus i det mediala mörker som vi anser råder. Vi vill att svenska politiker, journalister och forskare hederligt och sanningsenligt upplyser Sveriges medborgare i den fråga som vi anser är den största av alla i dagens Sverige: invandringspolitiken.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013