Vilka söker asyl?

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, Inledningen

Vad Reinfeldt inte heller nämner är att mer än nio av tio asylsökande under många år inte visat upp några giltiga pass vid ansökningstillfället. Är det en human flyktingpolitik när Sverige urholkar asylrätten för de verkligt behövande genom att bevilja skydd och asyl till människor som vi inte med säkerhet kan säga vilka de är? Statsministern tiger och låtsas inte om problemet, alternativt är okunnig. Båda alternativen är lika illa.

Återvänder vi till dagens situation bör det noteras att invandringen efterhand ändrat karaktär. Ett brett spektrum av invandrare har ersatts av i huvudsak asylsökande från muslimska länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Också Sverige har ändrat karaktär, från ett land med långa högkonjunkturer och framtidstro till en medlemsstat i den krisande Europeiska Unionen. Det blir inte bättre av att svenska politiker inte har några planer för dem som får stanna utan bara dumpar ner dem i ett trasigt integrationsmaskineri.

Att smita undan frågan om vad det socioekonomiskt innebär med ett mottagande av många tusen per år av lågutbildade och analfabeter från icke-västliga länder, är djupt ansvarslöst. Av en statsminister krävs rak, tydlig, utförlig och sanningsenlig information om den politik som regeringen för. Dessutom är det rimligt att skattebetalande svenska medborgares intressen prioriteras.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013