En ny bok från Debattförlaget


Karl-Olov Arnstberg, Ingrid Björkman, Julia Caesar, Ingrid Carlqvist, Mats Dagerlind, Kajsa Ekholm Friedman, Marika Formgren, Jonathan Friedman, Anna Hagwall, Jan Milld, Gunnar Sandelin, Jan Sjunnesson

I PRISET berättar tolv av Sveriges mest kända och genomtänkta kritiker av massinvandringen om vad det kostar dem att stå upp för det egna landet och det egna folket – det självklara för de flesta folk i världens alla länder – men inte i Sverige. Här kallar överheten dem för främlingsfientliga, högerextrema och rasister, ja till och med nazister. Genom att protestera mot den katastrofala massinvandringspolitik som Sveriges både höger- och vänsterregeringar driver, visar författarna att yttrandefriheten enbart gäller medlöparna. De ger bilden av ett land där många förstår vad som händer men är rädda och håller tyst. Protesterna sätter inte bara jobbet utan också äktenskap och familjer, kontakten med arbetskamrater, nära vänner och släktingar på spel. Läs PRISET och se hur repressionen är satt i system. Möt i dessa berättelser en överhet som tappat verklighetskontakten och glömt sitt uppdrag att se till folkets bästa.

PRISET (inbunden, 250 sidor) finns i handeln från 12 december. Med en förmånlig förskottsinbetalning får du den före jul. Sätt in 190 kr på plusgiro 463 33 86-0, markera med signatur och meddela på koa@arnstberg.se eller koarnstberg@gmail.com vart boken ska skickas. Moms och frakt ingår.

THE PARIS STATEMENT – A Europe We Can Believe In


The Paris Statement offentliggjordes den 7 oktober i år och finns på norska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, holländska, polska, tjeckiska, och ungerska.

Den norska versionen återges nedan. Däremot finns uppropet inte på svenska. En fråga till bloggens läsare: vem vill göra en insats och se till att den översätts till svenska? Bland undertecknarna finns den engelske filosofen Roger Scruton och idéhistorikern Chantal Delsol, som vi hade med i ett blogginlägg ganska nyligen

Svara till någon av oss Karl-Olov Arnstberg koa@arnstberg.se & Gunnar Sandelin gunnar.sandelin@gmail.com

Läs mer

Kurt Atterberg – En nationalromantisk mästare med enande kraft

I dag skriver en anonym gästbloggare om Kurt Atterberg

***

Vad sägs om att upptäcka en svensk kompositör i världsklass, vars musik av diffusa värdegrundsskäl inte spelas idag? Kurt Atterberg komponerade under första hälften av förra seklet sin musik i sen national­romantisk anda. Den är av så hög klass att han egentligen borde ses som en svensk nationalkompositör, ungefär som Sibelius i Finland och Grieg i Norge. Man kan därför fråga varför han får så lite uppmärksamhet här i Sverige. Orsaken verkar ligga hos en konflikträdd kulturkrets, som ängsligt undviker allt som tros vara kontroversiellt.

Skenbart från ingenstans och parallellt med sina studier i elektroteknik på KTH presenterade en musikteoretiskt självlärd Kurt Atterberg 1909 fullskaliga orkesterverk, bland annat en orkesterrapsodi och en första symfoni. Efter fullgjord ingenjörsexamen 1911 fick han anställning på Patentverket, men fortsatte att komponera operor, symfonier och konserter, synbarligen som fritidssysselsättning. Parallellt med detta komponerande tog han och ett antal andra tonsättare initiativet till ”Föreningen Svenska Tonsättare” (FST) och en ”Inkassobyrå”, föregångaren till STIM.
Läs mer

Är du hållbart klimatanpassad?


I dag återkommer Rolf Oward

***

Är du inte säker på att du är långsiktigt hållbar? Vill du veta om du är koldioxidneutral, avtryckssmart, miljöriktig och globalt utsläppssäker? Rent av feministiskt energieffektiv med en HBTQ-inkluderande värdegrund som vapen i kampen mot klimathotet?

Ett smidigt sätt att kontrollera sin trendriktighet och befästa sin politiskt korrekta följsamhet är att gå någon av de många kurser som ges på området.
Läs mer

Äktenskapstvång


Följande redogörelse är baserad på en färsk dom i Västmanlands tingsrätt (Mål nr B3440-17, 2017-10-04). Namn och orter är utbytta. Det råder visserligen ingen sekretess, men eftersom vi enligt maktens påbud i Sverige inte ska göra skillnad på ”vi och dem” har jag valt att försvenska händelseförloppet. Tänk ändå att vi alla är så lika!
Läs mer

Om hederskultur


Bland de PK-frälsta framhålls som bekant ofta att alla människor är lika mycket värda. Det är en farlig dogm, eftersom den i praktiken ofta uttolkas som att alla människor är lika. I grunden är det inte ett deskriptivt utan normativt påstående – det beskriver något som anses önskvärt inom PK-kulturen.

Om alla människor är lika mycket värda, blir de återkommande politiska önskemålen om en förbättrad integration egendomliga. Det kan väl aldrig vara så att våra politiker tycker att människor som uppbär bidrag är mindre värda än de som arbetar och försörjer sig själva och sina familjer?

Allting med likavärdesdogmen är galet, från början till slut. Vem klarar att med trovärdighet hävda att en domprost, en knarklangare, en barnmorska och en bankrånare alla är lika mycket värda? Varför har vi i så fall fängelser? Varför har vi lönedifferentiering?

Inte ens inför Gud är vi alla lika. Gud älskar visserligen omvändelsen, men inte de obotfärdiga syndarna, därför att det skulle göra goda gärningar meningslösa. Om alla är lika mycket värda, kommer vi alla till himlen, oavsett vad vi haft för oss i jordelivet – alternativt till helvetet. Det senare är nog inte så illa som det låter. Båda platserna är säkert lika mycket värda, om man resonerar vidare i tangentens riktning. Således, när vår egen ärkebiskop påstår att Gud är större (än djävulen får man förmoda), är det ett klockrent utslag inte av gudsförnekelse men väl av främlingsfientlighet. Att göra skillnad mellan olika varelser … ja, ni fattar!
Läs mer

Var är våra egna övertygelser?


I dag en norsk text som jag (Karl-Olov Arnstberg) tyckte var så bra att jag översatte den till bloggen (med författarens tillåtelse).

***

Frankrike är bland de europeiska länder som plågas mest av den islamska terrorismen, men samtidigt kanske också det land som har flest offentliga intellektuella som förstår vad det är som sker. En av dem är filologen, idéhistorikern och filosofen Chantal Delsol, professor i europeiska studier vid Hannah Arendt-institutet, som hon själv byggt upp vid Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Ett vanligt fel bland intellektuella, som får betalt av samhället för att hjälpa till med att förstå världen, är att de slutar att observera den yttre verkligheten, för att istället belamra sin omgivning med de världsfrånvända teorier som de föredrar. Det är därför befriande när Delsol i Le Figaro den 6 september pekar på en uppenbar anledning till den islamska terrorismen, nämligen att många muslimer hatar Västvärlden.

Trots att det är uppenbart vill människor tyvärr inte gärna erkänna detta och inte heller vill de ha hjälp med att förstå det:

Terrorismen som drabbar oss beskrivs som oförklarlig. Vi är kapabla att införa undantagstillstånd och bedriva hemlig underrättelseverksamhet, som otvivelaktigt avvärjer många andra angrepp, men vi är inte i stånd till att sätta fingret på orsakerna.

Läs mer