Rättelser

Korrigeringar och kompletteringar till andra upplagan

Detta diagram skulle ha funnits på sidan 91.
befolkning_gammal_def_web

Korrigeringar och kompletteringar till första upplagan

På sidan 79: Tidskriften Journalistens chefredaktör heter inte Helena Hiertta utan Helena Giertta
——————————————————————————————
På sid 89 står det:
”Under samma period var ökningen i den inrikes födda befolkningen 30.000”
Eftersom ”inrikes födda” också inkluderar dem som har utländsk bakgrund och är födda i Sverige ska det stå:
”Under samma period var ökningen 30.000 i befolkningen med svensk bakgrund”.
Längst ner på samma sida står det:
”Då handlar det om en minskning på drygt 100.000 av de inrikes födda.”
Av samma skäl som ovan ska det stå:
”Då handlar det om en minskning på drygt 100.000 av dem som har svensk bakgrund.”
——————————————————————————————
På sidan 90 är länken i fotnot 90 fel. Den korrekta länken är:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
——————————————————————————————
Byt ut hänvisningen i not 91, s. 91, mot följande:
Siffror för 2011:
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_Sort____340485.aspx?rxid=55884cbd-edfd-4218-8808-a124e4a13f56
Siffror för 2000:
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Befolkningsstatistik/Befolkningsstatistik%202000%203%20Folkmangden%20kon%20alder%20medborgarskap.pdf (sid 64)
——————————————————————————————
På sidan 92 skriver vi att en tjugondel av världens befolkning är muslimer. Det ska vara en femtedel eller 20 procent.
——————————————————————————————
På sidan 98 ska den gamla länken till fotnot 101 ersättas av denna länk:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsministern-dagens-asylinvandring-inte-hallbar/
——————————————————————————————–
På sidan 233 ska det i den andra meningen stå:
”Han formulerade sig ytterst försiktigt och det fanns ingenting som tydde på att han i detta inte hade partiets eller Fredrik Reinfeldts uppdrag.”
——————————————————————————————
 På sid 242 står det:
” … en familj som invandrar till Sverige med barn under åtta år har rätt till en retroaktiv föräldrapenning med 480 dagars föräldraledighet á 180 kronor per barn och dag. För tre barn i denna ålder innebär det ett ytterligare tillskott på 259.200 kronor brutto.”
 Här ska det stå:
 ” … en familj som invandrar till Sverige har rätt till skattepliktig retroaktiv föräldrapenning med 480 dagars föräldraledigt á 225 kronor per barn och dag. För tre barn i denna ålder innebär det ett ytterligare tillskott på 324.200 kronor brutto. Detta gäller under förutsättning att alla dagarna kan tas ut, men det är bara tillåtet att ta ut föräldrapenning för ett barn i taget. När det gäller 12.000 kronor i skattefri SFI-bonus så gör vissa förutsättningar att långt ifrån alla är berättigade till den summan.”

Den rättelsen bör också införas i punkt 24 s. 388. Där ska det stå:
”En nyanländ arbetslös invandrande mamma med tre barn får totalt 21.541 kronor i månaden i bidrag. 12.000 kronor i skattefri SFI-bonus tillkommer, under vissa förutsättningar. En familj som invandrar till Sverige med barn under åtta år har dessutom rätt till retroaktiv föräldrapenning med 480 dagars föräldraledigt á 225 kronor per barn och dag. För tre barn i denna ålder innebär det 324.000 kronor, som är skattepliktiga. Detta gäller under förutsättning att alla dagarna kan tas ut. Det är endast tillåtet att ta ut föräldrapenning för ett barn i taget.”