Recensioner

Dagens Nyheters ledarsida 21 december 2013:
Kolumnen

Richard Swartz: Fakta är inte onda eller goda

”I somras satt jag i min trädgård och läste ”Invandring och mörkläggning” av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin. Deras bok handlar om invandringen till Sverige. Jag ville informera mig om något jag inte vet särskilt mycket om, samtidigt nyfiken på en bok som tydligen uppfattas som ytterst kontroversiell.
Boken var tjock. Men jag läste den till slut just därför att den var fullstoppad med intressant information. På flera ställen skrev jag med blyerts ett utropstecken i marginalen.Långt ifrån att jag höll med om allt, men tungt vägde ändå siffror som talade sitt eget språk. Vad jag främst fastnade för var de internationella jämförelserna. Ty av den offentliga statistik som fylligt redovisas framgår att svensk invandringspolitik på en lång rad områden radikalt avviker från andra europeiska länder.”

Hela ledarkolumnen här:
http://www.dn.se/ledare/kolumner/fakta-ar-inte-onda-eller-goda/

Svenska Dagbladets ledarsida 24 augusti 2013:
Ivar Arpi: Extremernas ilska mot eliten

”Nyutgivna boken ”Invandring och mörkläggning” av etnologen Karl-Olov Arnstberg och journalisten Gunnar Sandelin hamnade på topplistan för samhällsböcker. Det är något av en prestation då den getts ut på Arnstbergs eget förlag utan någon direkt marknadsföring, förutom en oseriös sågning på Aftonbladet kultur.”

Hela ledarsticket här: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/extremernas-ilska-mot-eliten_8451406.svd

Aftenposten 14 augusti 2013:
David Bach: Svenskene kveler innvandringsdebatten

”Det skulle legges opp til en storstilt debatt. I stedet ble det atter tyst. I alle fall om vi skal tro forfatterne Karl-Olov Arnstberg og Gunnar Sandelin, som i mars ga ut boken Invandring och mörkläggning, En saklig rapport från en förryckt tid. Arnstberg og Sandelin kommer med en vitenskapelig og sterkt innvandringskritisk bok, og ble ifølge seg selv og meningsfeller totalt kneblet i det svenske debattklimaet.”

Läs hela recensionen: http://www.aftenposten.no/kultur/–Svenskene-kveler-innvandringsdebatten-7279739.html#.UhO-Zz-KLvi

Jyllands-Posten 22 april 2013:
Morten Uhrskov Jensen: Den vigtigste svenske bog.

”Invandring och mörkläggning – En saklig rapport från en förryckt tid er titlen på den vigtigste svenske bog i mange, mange år. Det er en debatbog, men den er meget mere end det. Strengt taget er det en dokumentarisk fremstilling af det fuldstændige vanvid, der pågår i Sverige, hvad angår landets forvandling til et tredjeverdensland. /…/
Invandring och mörkläggning er særdeles skræmmende læsning. Den skal være varmt anbefalet. Ikke fordi indholdet er behageligt, men fordi det svenske økonomiske og kulturelle sammenbrud, som vil komme, står mejslet i sten efter endt læsning.”

Läs hela recensionen: http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/04/22/den-vigtigste-svenske-bog/

Morten Uhrskov Jensen har också skrivit i tidskriften Sappho under rubriken ”Historien om massinvandringen i Sverige”:

”Det totalitære opdragelsesprojekt i forhold til det svenske folk udfoldes, og der stilles skarpt på den svenske politiske elite, som er mangefold værre end vor egen. /…/
Karl-Olov Arnstberg og Gunnar Sandelin har skrevet en særdeles saglig rapport fra en i sandhed forrykt tid. For det arbejde fortjener de stor tak. Bogen være hermed på det varmeste anbefalet.”

Läs hela recensionen här: http://www.sappho.dk/historien-om-masseindvandringen-i-sverige.htm

Samma recensent skriver om boken i krönikan ”Tystnadens rike” i Dispatch International:

”Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin har just gett ut en av de viktigaste svenska böckerna på många år, Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid. Med hjälp av en imponerande mängd data, såväl kvantitativa i form av statistik som kvalitativa i form av uttalanden från politiker, mediefolk och forskare, har det lyckats författarna att teckna en mycket övertygande bild av den katastrof Sverige är på väg mot.
Hur har då reaktionen blivit i Sverige på en sådan viktig och genomarbetad bok? Tystnad, total tystnad i de traditionella medierna.”

Hela krönikan finns här: http://www.d-intl.com/kronikatystnadens-rike/?lang=sv

Danska Weekendavisen recenserade boken den 17 maj 2013. Tyvärr finns inte tidningen på länk, men här följer några uppskattande rader från recensenten Kai Sörlander:

“Som det siges i undertitlen, er bogen en saglig rapport fra en forrykt tid. Fra en tid, hvor eliten var fanget i en illusion om, at den selv var god,jo mere den gik ind for en liberal asylpolitik. Om bogen får punkteret illusionen og sat gang i den nødvendige demokratiske indvandringsdebat i Sverige, er det endnu for tidligt at spå. Men den er i hvert fald selv et udtryk for, at noget er på vej.”

Recension i ”Fria Tider”:

”Sverige står ut som det land i västvärlden med de mest liberala invandringslagarna inom alla kategorier och konsekvenserna blir tyvärr därefter. /…/
Genom Invandring och mörkläggning har Arnstberg och Sandelin presterat ett väldigt starkt inlägg i den svenska invandringsdebatten. Boken är läsvärd, speciellt för den som vill få ett helhetsperspektiv på området.”

Läs hela recensionen: http://www.friatider.se/invandring-och-morklaggning

BTJ
Lektör: Ulla Siljeholm:

Häftepos: 13114148

”Karl-Olov Arnstberg och medförfattaren Gunnar Sandelin vill ha en förändring. Partipolitiska är de inte, men väl politiska. De går till rätta med lögner och halvsanningar, inte minst från media, vars information om asylfrågor är onyanserad och ensidig. Rädslan för klartext tycks vara utbredd. Flera viktiga frågor behandlas från asylbedrägerier, asylsmuggling och annan brottslighet till forskningens roll och Miljöpartiets invandringspolitik; de har enligt författarna fått en gräddfil i medierna. Kapitlet om sharia och islamism får en genomlysning, vilken saknas i media.”
”Viktiga fakta sammanställs slutligen i trettionio punkter, som onekligen ger den motbild, som författarna eftersträvar. Bilden är mörk, men tänkvärd.”

Thomas Nydahls blogg / Recensionen är också tryckt i Dispatch International

Det viktiga med Invandring och mörkläggning är dess ambition att få med verkliga basfakta. Tyckandet måste alltid komma i andra hand. De visar till exempel att Sveriges inflöde är groteskt stort, många gånger större än i något annat skandinaviskt land och på fjärde plats internationellt efter USA, Frankrike och Tyskland, vilket redan det med hela handen pekar på en snedvriden situation.
/…/ I detta sammanhang får man aldrig glömma bort att det finns en hel industri som berikar sig på flyktingsmuggling. För den är det vinsterna som gäller, aldrig de enskilda individerna. Förbindelsen mellan de kriminellt intjänade pengarna i ena änden och de stora ekonomiska påfrestningarna i den andra änden bör alltid tas med i beräkningen. Det gör Arnstberg och Sandelin.”

Läs hela recensionen: http://nydahlsoccident.blogspot.se/2013/03/karl-olov-arnstberg-och-gunnar-sandelin.html

På den dansk-svenska sajten Snaphanen.dk har journalisten Julia Caesar i sin söndagskrönika ”Rapport från lögnens rike” gjort en recension/ betraktelse med boken som utgångspunkt:

”Den historia om svensk invandringspolitik som Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin berättar är en historia om svek, lögner, feghet, mörkläggning och gränslös politisk enfald. Om politiker som har tappat förståndet och ett folk som har förts bakom ljuset och hänsynslöst gjorts till försökskaniner i historiens största demografiska, kulturella, sociala och ekonomiska experiment. Ett folk som smädas och straffas när vi inte jublar över vad vi tvingas delta i.Det handlar om politikernas och journalisternas svek, så gigantiskt att det knappt är fattbart. Om forskarnas svek – forskare som istället för att forska och söka sanningen framträder som politiska aktivister.”

Läs krönikan här: http://snaphanen.dk/2013/03/23/sondagskronika-rapport-fran-lognens-rike/

Jan Millds Blogg:

”… Invandring och mörkläggning är med andra ord en ”obehaglig bok”, för alla pk-itiska ögon.
Det är ju kärnan i den politiska korrektheten, att låta fakta och värderingar flyta samman. Vissa fakta – som indikerar problem med massinvandringen och mångkulturen – ska förtigas. Den som förbryter sig mot detta har därmed ställt sig på de icke-rumsrenas sida. Där placerar sig nu även Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin. Kan ett starkare lovord ges någon i det sjuka Sverige vi nu tvingas uppleva?
Arnstberg/Sandelins bok är stark inte bara genom sina fakta. Det görs även många skarpa iakttagelser och intressanta vinklingar.”

Läs hela recensionen: janmilld.wordpress.com/2013/04/01/en-obehaglig-bok/

Avpixlat:

”Arnstberg & Sandelins rapport “Invandring och mörkläggning – En saklig rapport i en förryckt tid ” är något så ovanligt som en “tegelsten” med ambitionen att täcka in alla sidor av invandringen. Författarna har fått kalla handen av etablerade förlag, något som är standard idag i Sverige för den som önskar analysera invandringen. Detta bekräftar bara bokens titel – att vi lever i total mörkläggning och en förryckt tid. Författarna ger ut boken, trots låga förväntningar om framgång, för att en dag kunna säga “vi gjorde åtminstone vad vi kunde”.
När vi vänder blad och läser berättelsen om Sverige, oförställt berättat, från tidigt 1900-tal till idag, kan vi bara nicka instämmande, sida efter sida. A, leder till B som leder till C. Rapporten visar inte bara hur det ser ut idag i Sverige utan också hur vi kom hit och varför – att allt beror på en medveten mörkläggning med början för mer än 30 år sedan vars enda syfte är att dölja sanningen för svenska folket om en invandring med allt större slagsida. Boken visar steg för steg i detalj hur detta har gått till.”

Läs hela recensionen: http://avpixlat.info/2013/03/28/bokrecension-invandring-och-morklaggning-av-arnstberg-sandelin/

I papperstidningen ”Nya Tider” (kvällstidningsformat) vecka 13-14, 2013 recenserar Lennart Svensson ”Invandring och mörkläggning” över två helsidor. Han avslutar med följande omdöme:

”Drömmarna om fri invandring är drömmar, frikopplade från ekonomiska och andra realiteter. Arnstberg och Sandelin visar det på ett förtjänstfullt sätt med sin bok. De visar på ett land, Sverige, där debatten kring en viktig samhällsfråga kringgärdats av tabun och låsningar. Invandring har blivit en grundbult som inte får rubbas för då riskerar tydligen hela samhället att braka ihop – anser sjuklöverpartierna, media och akademi. Men Arnstberg och Sandelin visar med systematisk statistik, nytolkning och annorlunda perspektiv på hur vansinnigt alltsammans är. Som sagt är deras bok ingen försiktig studie, den är ett frontalangrepp på ett tillstånd som varat för länge – ett tillstånd kallat ”massinvandring som frälsningsväg”. Debatten håller redan på att flyttas från invandringen som välsignelse till invandringen som kostnad. Och denna bok kommer förhoppningsvis att bli spiken i kistan på den oskrivna lag som säger att massinvandringen inte får debatteras eller ifrågasättas.
Författarduon gör sitt jobb med fakta, analyser och referat. Men de har även en synnerligen god stil: klar och lättläst, med vassa citat från allehanda källor, och på det en gnutta ironi. Detta är 2013 års hittills viktigaste bok, alla kategorier.”

Konstnären Lars Vilks skriver på sin hemsida om tystnaden om boken i ”mainstreammedia”:

”Om man är naiv skulle man förvänta sig intressanta och upplysande debatter genom talrika recensioner i de tongivande medierna och självfallet skulle författarna intervjuas i sofforna i morgonteve. Men det blir bara tyst.”

Läs hela kommentaren: http://www.vilks.net/2013/04/28/1672-tystnad-liksom-i-cirklar/

Obehaglig recension i Aftonbladet den 4 maj 2013: ”Samma gamla rasism fast i ny rapport”

Istället för att bemöta fakta som finns dokumenterat med bl a hänvisning i 440 fotnoter så kommer recensenten Samuel Edquist med svepande formuleringar om att boken skulle vara ett uttryck för rasism, högerpopulism och extremnationalism. Inte ett enda faktapåstående bemöts eller problematiseras. Detta är osaklig propaganda, brännmärkning och ingenting annat.
Recensionen bekräftar vad vi skriver i boken om ”de aftonbladska sumpmarker där lögner kokas samman och ursäkter inte förekommer”.

Länken till Aftonbladet Kultur: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article16716788.ab

Det norska e-boksförlaget Trolltekst har också skrivit om boken på sin blogg:

http://www.trolltekst.no/blogs/blogg