Intervju i Radio Länsman

Radio Länsman intervjuar Karl-Olov Arnstberg och mig om invandring, journalistik och om romer.

Den lyssnare som tycker att det är en för lång intervju att höra på i ett svep kan dela upp den i två delar.  Avsnittet som handlar om romer, där Karl-Olov kommer med en ny bok i höst, börjar vid 43:27.

Gunnar Sandelin

På med dumstruten!

I Svenska Dagbladet måndagen den 10 november inleder Thomas Hammarberg och Soraya Post en brännpunktsartikel med meningen ”Vi försöker bägge verka för romernas rättigheter”. Varken för dem eller för läsarna är det antagligen något särskilt med den formuleringen. Att Soraya Post som rom vill att hennes folk ska få det bättre är inte konstigt. Ingen tycker väl heller att det är konstigt att en framstående diplomat som Thomas Hammarberg vill samma sak. Han har just fått Stieg-Larssonpriset för sitt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Fortsätt läsa

Stormakteri på sjuttiotalet

På initiativ av ett antal riksdagsmän från flera partier bildades hösten 1969 en expertgrupp för zigenarfrågor (begreppet romer fanns ännu inte). Denna expertgrupp levererade en snabb första utredning, som ledde till att riksdagen 1970 bestämde att Sverige skulle ta emot ett antal utomnordiska romer. För politikerna som fattade beslutet var detta ingen stor sak utan närmast att beteckna som ett av många nationella projekt, som syftade till att förbättra världen. Riksdagsmännen visste att romer var förtryckta runtom i Europa och det var skäl nog – Sverige skulle i rollen som humanitär stormakt dra sitt strå till stacken.1 Fortsätt läsa

Romer och tiggeri

I den svenska debatten, om man nu kan kalla det för en debatt när bara ett slags åsikter släpps fram, görs en rad misstag. Det första misstaget är att man behöver inget veta om romer, annat än att de är diskriminerade och lider svår nöd. Klichén ser ut så här: Vi svenskar har genom vårt eget välstånd en skuld till romerna, såväl i Sverige som i Europa. Det är orättvist att vi ska ha det så bra när nu romerna har det så dåligt. Det är visserligen provocerande men framför allt sorgligt att de nu tvingas sitta och tigga lite varstans i svenska städer. På något sätt måste vi därför hjälpa dem till ett bättre liv. Alla människor är ju lika mycket värda! Romerna är inomeuropeiska flyktingar och vi bör ta upp frågan dels med regeringarna och relevanta myndigheter i de länder de kommer ifrån, dels på EU-nivå. Romernas misär kan inte fortgå, den måste lösas. Romerna ska inte behöva ha det så dåligt att de tvingas till att tigga.

Fortsätt läsa