Värdegrunden

kapitelNationalencyklopedin definierar värdegrund som ”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar”. Värdegrunden handlar således inte i första hand om lagar – den är i stället en uppsättning informella regler och förhållningssätt. De är i högsta grad tidsbundna, även om tanken är att de ska vara generellt giltiga och tidlösa. De är vår tids version av att vara hel och ren, arbeta hårt, inte svära, frukta Gud och överheten samt bli vid sin läst.

Klicka på texten till höger för att ladda ner kapitlet.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013