Hur många har kommit?

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, kapitel 2 ”Invandringsstatistik”

Sveriges befolkningssammansättning förändras i rask takt genom den historiskt sett största invandring som landet har utsatts för. Ett nytillskott med mer än tio procent av befolkningen har efter år 2000 sökt sig hit av olika anledningar: för att få asyl eller skydd, för att få arbeta eller studera eller för att de av olika skäl är anhöriga till någon som redan lever på svensk mark. Drygt en miljon uppehållstillstånd har beviljats. De flesta av dessa är permanenta (PUT) och övergår efter en tid i medborgarskap med allt vad det innebär av rättigheter, men också skyldigheter gentemot det nya hemlandet. Aldrig tidigare har så många kommit under så kort tid.

Invandringens höga och eskalerande siffror diskuteras inte öppet i sin helhet, vare sig i det politiska fältet eller i massmedia.

2012 blev ett nytt rekordår för invandring till Sverige med 111.000 uppehållstillstånd av olika slag.

Massinvandring är ett rättvisande deskriptivt begrepp och Sverige är ett land som sticker ut när det gäller massinvandring. Främst gäller det asylinvandringen där Sverige, bortsett från lilleputtarna Cypern och Malta, över tid toppar UNHCR:s statistik över flyktingmottagande per capita i den industrialiserade världen.

Sverige skiljer sig från resten av världen genom sin generositet med permanenta uppehållstillstånd (PUT) till alla kategorier av asylsökande. PUT ges också till den stora grupp anhöriga som kommer hit som anknytning till dessa personer. Samhället ställer inte några krav på att dessa ska kunna försörja sig här.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013