Vilka kommer?

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, kapitel 2 ”Invandringsstatistik”

Hälften av alla irakier som flydde till EU kom hit. I skrivande stund är Sverige det land inom EU som tar emot flest asylsökande från inbördeskrigets Syrien. Vad gäller mottagande av somalier och unga asylsökande skiljer Sverige idag ut sig tydligt från omvärlden. En fjärdedel av alla unga asylsökande som kommer till EU-länder, söker sig till vårt land. Sverige är det land i världen som tar emot överlägset flest asylsökande somalier.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013