Frågan om ”ankarbarn”

Här är dagsfärsk statistik som jag har fått från pressavdelningen på Migrationsverket. Den visar hur många anhöriga till ”ensamkommande flyktingbarn” (i stor utsträckning rör det sig om unga asylsökande/unga vuxna) som har beviljats permanent uppehållstillstånd från 2012 tills idag.

Hittills i år är denna grupp nästan tusen personer. Sammantaget under hela perioden innebär denna anhöriginvandring ett påslag med 45 procent jämfört med de ”ensamkommande”.

”Siffrorna innehåller både föräldrar och syskon. Det visar då antal personer som kommit till Sverige med en anknytning till ett ensamkommande barn. Hur många ensamkommande barn som får hit sina familjer kan vi inte se, men dessa siffror ger ju ändå en fingervisning om hur det ser ut, och visar på hur stor migrationen är på just det området”, förklarar Migrationsverket i ett mejl och twittrar: ”Vår vision är ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.”

EK_put

Angående frågan om de ”ensamkommande” kan anses vara ”ankarbarn” bör givetvis ställas i relation till antalet ansökningar från efterkommande anhöriga snarare än deras beviljade uppehållstillstånd. Då ser vi att de sammanlagda ansökningarna från de anhöriga är i majoritet.

EK_ansokningar

Gunnar Sandelin

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.