Tio gånger så högt bidragsberoende bland utrikes födda

ekonomiskt_bistand_sv_2014

Sammanställningen visar hur utvecklingen för inrikes respektive utrikes födda har varit mellan 2005 och 2014.

Utrikes födda, som 2014 utgjorde 16.5 procent av den totala befolkningen hade förra året en överrepresentation med tio gånger så högt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med inrikes födda. Utrikes födda konsumerade 2014 två tredjedelar (66.4 procent) av försörjningsstödet, nästan nio miljarder kronor. Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag. Vi har också räknat in de senaste årens statliga etableringsersättning som ersatte introduktionsersättningen.1

Sedan 2005 har dessa bidragskostnader för den utrikes födda befolkningen ökat med fyra miljarder eller 82 procent. Under hela tidsspannet 2005-2014 betalades endast 41 av sammanlagt 107 bidragsmiljarder ut till inrikes födda.

Botkyrka har inte levererat
Kommunerna rapporterar in sin bidragsstatistik till Socialstyrelsen, men det är något som Botkyrka kommun inte lyckats med sedan 2011. Både ekonomiansvariga i Botkyrkas socialförvaltning och på Socialstyrelsen uppger att datasystemet inte fungerat kompatibelt till den månadsrapportering som Socialstyrelsen numera kräver. Så har det fortgått i tre år, varför vi har använt oss av tidigare uppgifter. Att just Botkyrka inte klarat av att rapportera in sitt resultat under så lång tid är förvånande. Botkyrkas siffror är särskilt intressanta eftersom förortskommunen till Stockholm är en av Sveriges invandrartätaste med en majoritet invånare med utländsk bakgrund.

1 Bostadstillägg, barnbidrag och äldreförsörjningsstöd (ÄFS) är inte medräknade.
Källor: Socialstyrelsens statistikdatabas, Försäkringskassans etableringsersättning och SCB:s statistik över demografivariabler.

Gunnar Sandelin

Grafik Affes Statistikblogg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.