Allt fler asylsökanden får stanna

Tvärtom mot vad som sägs från regering och migrationsverk, att Sverige skulle ha stramat åt sin asylpolitik, så får i praktiken allt fler asylsökande stanna i Sverige. Det visar den senaste statistiken från Migrationsverket idag.

I januari 2016 fick 38 procent av dem som sökte asyl här bifall, i juli var det en nästan fördubblad andel, 71 procent, som fick ja, i augusti 61 procent. Vad gäller antalet personer som beviljades asyl, så fick 1.840 bifall i januari mot drygt tre gånger så många, 6.881 i juli, och i augusti 4.603. Hittills i år har sammanlagt 34.466 asylsökande fått bifall, vilket kan jämföras med 36.645 från hela ”rekordåret” 2015.

Detta rör sig om permanenta uppehållstillstånd till dem som kom före 24 september 2015, vilket också innebär att de har rätt att ta hit sina närmaste anhöriga. Det betyder att siffrorna fördubblas eftersom det i snitt kommer en anhörig per person.

Med tanke på att endast 62.000 ansökningar behandlats och att det kom 165.000 asylsökanden förra året lär siffrorna för bifall stiga ordentligt under resten av året. Därutöver har det inkommit 20.000 asylansökningar för 2016, till och med augusti.

Hur många som får avslag lämnar landet? Den frågan har vi inte fått något godkänt svar på. När migrationsminister Morgan Johansson i början på året aviserade att 80.000 personer som fått avslag skulle lämna landet, fanns ingen egentligt plan för hur det skulle gå till. Under förra året var det knappt 10.000 som nekats asyl som återvände frivilligt.

Den svenska asylhanteringen har accelererat och lagt sig på en nivå som tidigare skulle tett sig obegripligt hög. Innan regeringen Reinfeldt kom till makten 2006 och de permanenta uppehållstillstånden ökade till 35.000 under ett år, låg antalet beviljade asylansökningar mellan 1995-2005 på mellan 5-10.000 per år. I runda tal innebär det att lika många då fick bifall under ett helt år som bara under en av de senaste månaderna 2016.
beviljade-uppehallstillstand

Efter anstormningen av asylsökande förra året har regeringen och moderaterna tävlat i att framställa sin linje som den mest restriktiva med tillfälliga uppehållstillstånd och skärpt anhöriginvandring. Gränserna skulle säkras, men värt att notera är att bara ett hundratal personer sökte asyl vid gränsen under sommaren. Gränskontrollerna har i stort sett upphört i praktiken. Det görs bara sedan flera månader stickprov där enligt Polisen.

Regeringens omvändelse under galgen kontrasteras mot Migrationsverkets kalla siffror. Verket har näst intill panikanställt ung och oerfaren personal i stor omfattning och mycket tyder också på att många handläggare har känslomässiga svårigheter med att avslå asylansökningar.

Med så gott som oskyddade gränser, över 100.000 ärenden i pipeline och med fortsatt nuvarande inflöde på 2-3.000 asylsökanden i månaden, är det en lång bromssträcka innan vi över huvudtaget kan börja tala om att vi i praktiken skulle ha övergått till en restriktiv asylpolitik.

(Statistiken inkluderar mellan 1-2.000 kvotflyktingar per år).

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.