Tydlig ökning av beviljade uppehållstillstånd

Ny statistik från Migrationsverket visar att samtidigt som antalet asylsökande klart minskar (27.000 t.o.m november) så ökar istället beviljandegraden dramatiskt. Andelen som får stanna ökar från månad till månad. I januari fick 38 procent stanna, men i november slogs ett nytt rekord, då hela 75 procent fick positiva besked! I Finland är situationen motsatt, där får endast 25 procent av de asylsökande bifall.

Över 100.000 asylansökningar har avgjorts hittills i år varav drygt 58.000 fått bifall av Migrationsverket. Den siffran stiger till 62.000 om man räknar med ärenden som överklagats till migrationsdomstolarna. Förra året, som var ett rekordår, beviljades knappt 37.000 asylansökningar.

asylsokande_jan-nov-2016

Sammanlagt har totalt sett rekordmånga uppehållstillstånd beviljats i år, över 128.000 hittills, varav alternativt skyddsbehövande och anhöriga utgör de största grupperna. Rekordåret 2013 beviljades totalt 113.000 uppehållstillstånd. Så någon minskning har inte skett. Tvärtom!

Och december återstår…

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.