Sveriges demografi fortsätter att förändras med full fart

befolkningsforandring-2000-2015
Under 2000-talets 15 första år har Sveriges befolkning på idag 10 miljoner förändrats i en takt som saknar motstycke i historien. Personer med utländsk bakgrund har ökat med cirka en miljon, medan den svenskättade befolkningen minskar. Diagrammet ovan finns i Nötskalet, K-O Arnstbergs och min senaste gemensamma bok. (Debattförlaget 2016). Siffrorna är från SCB och avser personer som är folkbokförda i landet.

Diagrammet inkluderar inte konsekvenserna av den stora anstormningen under 2015 då 165.000 personer sökte asyl. 72.000 personer beviljades asyl under 2016. 67.000 anhöriga sökte om att få stanna på grund av anknytningsskäl. Totalt beviljades 152.000 uppehållstillstånd, en historisk siffra helt i en klass för sig för ett enskilt kalenderår. Trots försäkringar om att läget är under kontroll, så rullar den väldiga demografiska förändringen av Sverige på i stadig takt. Nu vid årsskiftet väntade drygt 70.000 asylsökande på beslut.

Hur ser det då framtiden ut? Migrationsverkets prognoser visar att väldigt många kommer att fortsätta att söka sig till Sverige, även om ”bara” 29.000 sökte asyl under 2016. Verkets prognoser är att vi kan vänta oss upp till 261.000 asylsökande de närmaste fyra åren, 2017-2020. Därtill ligger prognosen för anhöriga som vill komma hit på 307.000. för samma tidsperiod.

Det hela ger vid handen att närmare 600.000 personer som är knutna till asylprocessen vill komma hit de närmaste fyra åren. Därtill beräknas 123.000 personer utanför EU söka uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl.

Hur skulle befolkningsdiagrammet ovan se ut idag? Det får vi en vink om någon gång i mars, när nya siffror som inkluderar 2016 kommer från SCB. Under 2016 beviljades totalt 60 procent av asylansökningarna. Men att gå från att få ansökan prövad till att beviljas uppehållstillstånd och bli folkbokförd sker inte över en natt. De demografiska beräkningarna släpar efter och vi ser det slutliga resultatet först tidigast ett år i efterhand. Vill man vara misstrogen kan man säga att det ger politikerna en respit att motivera konsekvenserna av den förda invandringspolitiken tills vi står inför fullbordat faktum om befolkningsförändringens omfattning.

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.