Fortsatt massinvandring

Igår kom Migrationsverkets juliprognos för åren 2017-2021. Den visar på ett fortsatt mycket stort inflöde till Sverige, medan media väljer att rapportera om en viss tillfällig minskning.

Så här ser det ut:

Om vi ser verkets normalprognoser för förstagångsansökningar så handlar det totalt om 547.000 personer som vill komma hit. 151.000 av dem är asylsökande, 234.000 är anhöriga och 162.000 är arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES (tredjelandsmedborgare).

Räknar vi med Migverkets högre scenario och tar med de personer som redan finns här och som vill förlänga sina ansökningar, handlar det om totalt 813.000 personer!

Och då räknar vi bara med ärenden som ska avgöras i första instans, d.v.s av Migverket själva, och inte med alla de ärenden som kommer att överklagas till de högre domstolarna. Sedan tillkommer naturligtvis alla som har fått avslag på sina ansökningar, men som inte lämnar landet för det. I år har exempelvis runt hälften av alla asylansökningar beviljas av Migverket.

För den intresserade finns rapporten att ladda ned som pdf:

Bifogar också vilka länder som det handlar om. Nettoinvandring är invandring minus utvandring.

Källor Migrationsverket och SCB.

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.