PK-folket och Konsekvenserna

Många av de dissidenter som skriver, gör teve, poddar och bloggar framhåller nödvändigheten av donationer, så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Visst, jag vill också ha stöd till min blogg och jag får en och annan donation. Det räcker dock inte ens för att täcka kostnaderna för att driva den. Det betyder inte att jag är missnöjd. Bloggen är ju mitt eget val och anledningen till att jag inte pressar på, är nog att det känns lite som att tigga. Jag vill hellre sälja mina böcker och det är naturligtvis så, att om jag inte kunde göra reklam för dem på bloggen, hade försäljningen varit ännu lägre.

PK-folket och Konsekvenserna presenteras nedan och jag är glad över dem, inte bara för innehållet utan också som bokkonst. Trycket är förstklassigt, de är professionellt korrekturlästa och Affes verkstad har lagt ner stor möda på omslagen. På böckerna om PK-folket är profilerna på omslaget män och kvinnor som finns med i böckerna. Testa hur många du känner igen! Omslaget till Konsekvenserna är svårare. Tror du dig om att se vad det är, så maila mig gärna. Rätt svar belönas med en bok.

PK-folket och Konsekvenserna är lika omsorgsfullt framtagna som om något av de stora förlagen hade givit ut dem. Men upplagan ligger i en annan division, bara 500. Anledningen är att de aldrig kommer att recenseras eller ens omnämnas i den svenska offentligheten. Jag vet det sedan tidigare, tystnaden är kompakt. Min korrekturläsare skriver i ett mail: ”Baksidestexten skulle tömma vilken bokhandel som helst, om böckerna fanns där. I synnerhet nöjd sadism. Det kallar jag att förvalta språket, att tala rakt och klart.”

Man ska visserligen aldrig säga aldrig, men jag misstänker att detta blir mina sista böcker inom genren ”massinvandring och politisk korrekthet”. Tillhör du dem som gillar min blogg och vill stödja dess fortsatta existens, köp böcker!

PK-folket innehåller ett sextiotal porträtt av ledande svenska politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. Det som ursprungligen var tänkt som en bok, blev alltför omfångsrikt och den har därför delats i två böcker: En om PK-männen (297 s.) och en om PK-kvinnorna (299 s.). I allt väsentligt är porträtten sakliga. Det som dessa offentliga personer sagt och gjort (eller inte gjort) får tala för sig självt.

Det en rätt motbjudande samling av offentliga personer som presenteras. Det omdömet baseras inte på deras politiska preferenser utan på deras moraliska brister, obekymrade förhållningssätt till sanningen, okunnighet och, inte minst, den nöjda sadism med vilken de smädar sina politiska motståndare. PK-folket är värdegrundstroende. De har frånsagt sig rätten att tänka själva och bilda egna uppfattningar i samhällsviktiga frågor. Deras politiska uttalanden är inlärda och därmed förutsägbara. Den som är duktig på att säga de rätta PK-flosklerna vid rätt tillfälle kan få en fin karriär med hög lön och makt över andra människor.

Konsekvenserna, en liten bok om PK-Sveriges framtid (216 s.)

Varför intresserar sig politiker och opinionsbildare inte för konsekvenserna av sina åsikter och politiska beslut? De debatterar och kommenterar, men undviker att förklara vad det pågående samhällsförfallet beror på. Inte heller vill de dra ut trådarna, spekulera i vad Sverige är för ett land om ett par decennier.

Kommer vi alls att ha kvar välfärdssamhället? Är medelklassen mer eller mindre utraderad? Kommer vi att få leva med kravaller som liknar ett inbördeskrig, av det slag som allt oftare skakar om Europa? Antar kriminaliteten sådana proportioner att städerna får ”gated communities” och landsbygden beväpnade medborgargarden? Kommer muslimer att styra landet? Kommer svenskarna att bli en åldrad och därmed maktlös minoritet, eftersom svenskarna inte föder tillräckligt många barn? Bara hittills under 2000-talet har den folkbokförda befolkningen med utrikes bakgrund ökat med en och en halv miljon samtidigtsom de svenskättade minskat.

Köper du alla tre böckerna är förmånspriset 650 kr

PK-männen

PK-kvinnorna

Konsekvenserna

250 kr inkl. moms

250 kr inkl. moms

200 kr inkl. moms

Förskottsbetalar du slipper du portot. Swish: 123-2181931

Porto till andra länder: tillägg 90 kr för alla tre eller två av böckerna, 40 kr för en bok.

Maila mig därefter: koarnstberg@gmail.com och meddela adressen dit böckerna ska skickas, Också tel.nr eftersom DHL är bättre än PostNord.

Du kan också betala till mitt plusgiro 463 33 86-0. Glöm inte att märka betalningen med ett signum så jag vet vem som betalat.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.