Viktigt meddelande till svenska folket!

Denna visselblåsarinformation anknyter till det tidigare blogginlägget ”Mörkrets hjärta”:

Nu börjar Finansdepartementet gå med håven och hela Regeringskansliet ska nu se vad man kan spara på. Det vore ju bra om detta blev mer allmänt känt, vilket jag tror det kommer bli eftersom hela regeringskansliet numera vet om att detta är på gång, så kan man få lite mer press i debatten. För nu kommer vanligt folk börja påverkas på allvar.
(SS står för statssekreterare och Max Elger är statssekreterare på Finansdepartementet.)

Från: Anna Blomquist För Max Elger
Skickat: den 20 oktober 2015 16:19
Till: DL RK STATSSEKRETERARNA
Kopia: DL FI BUCH; DL FI BA STAB
Ämne: Åtgärder för att klara utgiftstaken

På allmän beredning torsdag den 15 oktober berördes budgetläget. Det högre antalet asylsökande jämfört med prognos i BP16 väntas innebära mycket höga kostnader för migration och integration under innevarande och kommande år.

Ekonomiska konsekvenser för 2015 bedöms vara hanterliga. För 2016 krävs dock stora utgiftsminskningar, dels för att inte riskera att bryta igenom utgiftstaket, dels för att möjliggöra reformer inför BP17. Dessa ska vara finansierade.
För att säkerställa att vi klarar utgiftstaken 2016 och 2017 måste åtgärder vidtas. Därför gäller följande:

  • Fackdepartementen ska inkomma med konkreta förslag till minskade anslag med prognoseffekt samt utgiftsminskande åtgärder som regeringen själv kan besluta om. Förslagen bör leda till lägre utgifter 2016 och/eller 2017, men även förslag som leder till permanent lägre utgifter efterfrågas.
  • BUCH mailar förslag till åtgärder för respektive departement till Fi/BA (mailadress: DL FI BA STAB) senast måndag den 9 november kl. 10.00. En mall för detta bifogas.
  • Fi/BA bedömer förslagen och återkopplar i relevant ordning.

I synnerhet brådskar det för sådant som kräver regeringsbeslut före årsskiftet eller ändringsbudget under nästa år. Slutgiltiga analyser och beräkningar kring de offentliga finanserna är inte färdigställda. Jag utesluter därför inte att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga.
Den fortsatta hanteringen av dessa åtgärder kommer att ske genom att Finansdepartementet bereder på sedvanligt sätt.
Med vänlig hälsning
Max Elger
—————————————————————–
Hej Buch,
Som komplement till den kopia på SS brevet och mallen som ni redan fått skickas här även de punkter med exempel som visades inför arbetet.
Lägg in besparingen med negativt tecken och för varje år; ange positivt belopp vid ev. återläggning redan 2017.
Exempel på besparingar kan vara:

  • Regeländringar
  • Avveckling av insatser/bidrag/ utbetalningar/satsningar m.m.
  • Flytt av utgifter mellan åren
  • Limiter på utbetalningar
  • Senareläggning av satsningar (det kan även gälla förslag i BP16)
  • Anslagssparande som kan dras in
  • Alla andra bra och kreativa förslag som kan ge besparingar!

Det är av yttersta vikt att besparingarna har utgiftspåverkan, dvs. att utgifterna minskar i förhållande till den prognos som nu gäller.

Fi/Ba-staben

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.