Bloggläsare slutet av mars


Om journalistkåren nu är sådana motståndare till nazismen som man alltid vill framhålla, så är det ju ytterst motsägelsefullt att man använder sig av nazistiska arbetsmetoder. Oannonserade hembesök, avhumanisering, desinformation och maniskt ljugande var ju etablerade metoder i det Tredje riket. Som övertygad antinazist borde det vara självklart för varje medlem av Journalistförbundet att ta avstånd från sådant. Men icke sa Nicke, här är det jesuitmoral som råder!

***

Att det kommer att bli sämre i Sverige är helt klart med den ekonomiska kvarnsten som man hängt om halsen. Att vissa orter kommer att bli jävliga med den gängkriminalitet som finns, är också ganska klart. Men kanske kommer idyllen att bestå i enklaver. Kanske kommer många att anpassa sig till det gradvisa förfallet, ungefär så som skedde i utbildningssektorn efter 1990. De förstod inte själva hur de gradvis fördummades och förflackades.

***

De svenskar i den yngre generationen som drabbas är också ett annat folk än det jag själv och mina nära tillhört. Det finns en utbredd tolerans för dumhet och nedrighet, alldeles oavsett migration. För oss var det mycket länge sedan Sverige var ett bra land att leva i. Politiseringen av myndigheter och skolväsen i förening med tilltagande inkompetens har pågått sedan 80-talet och blev alltmer svåruthärdlig. Melodifestivalen och sport verkar viktigare i nyhetsflödet än migration och landets framtid.

***

Jag umgicks i över 20 år med några intelligenta och trevliga kvinnor, vi hade en litteraturgrupp där vi läste romaner – mest klassiker – och hade givande diskussioner om böckerna, politiken, livet, döden och kärleken. MEN när vi häromåret kom in på invandringen SÅ TOG DET HUS I HELSICKE! EN TOTAL INTELLEKTUELL HÄRDSMÄLTA! Dom visste ingenting om islam (”en religion som är bra för kvinnor”) eller om invandringen (”vi måste vara solidariska”, ”vi är ett rikt land”, ”här finns gott om plats” etc etc). Så jag bröt med gruppen, sorgligt men sant.

***

I kvällens Aktuellt intervjuades landsbygdsministern S-E Bucht tillsammans med en nationalekonom från Högskolan i Jönköping. Temat var avfolkningen av landsbygden och dess utdöende. Bucht uppgav att man från regeringen gjorde vad man kunde för att stoppa avfolkningen, en väldigt förvånande kommentar. Nationalekonomen uppgav reservationslöst att avfolkningen var i det närmaste omöjlig att stoppa och skulle man försöka göra detta i hela landet eller försöka driva tesen att “hela landet skall leva”, skulle kostnaderna bli så pass höga att projektet var omöjligt att förverkliga.

Inte utan att man bli förbannad då man lyssnar. Kostnaderna för ensamkommande beräknas i år uppgå till 27 miljarder. Vad hela invandrarprojektet kostar vill ingen beräkna, av naturliga skäl. Den typen av utredningar betackar sig våra styrande från. Däremot får det stå helt oemotsagt att det skulle kosta för mycket med en “levande landsbygd” och att “hela Sverige skall leva”. Dessutom kan man fråga sig hur vår nationalekonom utan vidare kan beräkna dessa kostnader som så pass orimliga, att åtgärderna inte kan genomföras ?  Lämpligtvis skulle man kunna ställa sig frågan hur det kan komma sig att Sverige inte har råd att hålla landsbygden levande medan man däremot kan underhålla kriminella förorter och stadsdelar? Kostnaderna för försörjningsstöd i Malmö ha för länge sedan passerat miljarden.

***

I går var det internationella kvinnodagen. Förutom frågor och ställningstaganden kring feminismen, så finns den tangerande frågan om “godhet”. Häromdagen fick jag möta denna godhet på ett speciellt och handfast sätt: Jag var i söndags tillsammans med styrelsen i Humanisterna där jag ingår/ingick. Under eftersnacket kom vi av någon anledning in på “företeelser” vi möter här i Visby eller på andra håll på vår ö. Jag nämnde då att jag fann det lustigt med två “portvakter” framför Systembolagets entré på fredagar och lördagar.

Till vänster, när man ska gå in, sitter en romsk kvinna på sina sängkläder och tigger. Till höger står en svensk, medelålders vit man och tigger med en insamlingsbössa åt Röda Korset. Detta nämnde jag som en “pittoresk” scen med tiggare av två sorter, helt tydligt konkurrenter. Jag vet inte vad jag väntade mig för reaktion, men den jag fick förbluffade mig. Vad som hände var att en kvinna, en sjuksköterska, med upprördhet förklarade att RK-mannen måste bort! Han konkurrerade ju med den arma kvinnan. Uppenbarligen var denna EU-migrants behov större än de behov som RK-mannen ville vara med om att lindra – Godhetsnormen!

Som ledamot i Patientnämnden får jag en del information om politiska beslut i allmänhet. Bland annat har jag fått reda på att Region Gotland avsatt/avsätter 1½ socionom-tjänst (varav en är vänsterpartist) för att ägna omsorg åt ”EU-migranterna”, deras ekonomi, vardag, boende, resekostnader, speciella renhållningsbehov m.m. Vad kostnaden uppgår till totalt vet jag inte. Den finns inte specificerad för denna grupp utan ingår i olika budgetar, men helt klart kostar den pengar. Dessutom kan det dyka upp specialsituationer som kräver extra kommunal välgörenhet. Ett exempel:

I somras var jag personligen involverad i returnerandet av en grupp romer som kommit hit i sina bilar för att tigga. Men just då var alla ”tiggarstationer” upptagna av landsmän, eller i vart fall andra romer. I denna situation ryckte regionen och olika välgörenhetsorganisationer in. Den nyanlända gruppen utspisades på Kupan, deras samtliga bilar tankades upp och gruppen fick gratis returbiljetter på färjan tillbaka till fastlandet, för dem själva och för deras fordon.

Ibland blir situationen ändå rätt komisk. Det var i somras. En god vän till en av mina döttrar, omkring de 40, talade om för mig hur viktigt det var att hjälpa romerna med pengar och mat. Annars fanns risken att de skulle få svälta. Efter detta möte tog jag mig till Linds för att inhandla något till trädgården. Då satt en romsk man, på sedvanligt sätt på marken invid ingången och tiggde pengar. I sina vädjanden om hjälp lyfte han upp ett foto på sin fru, en kraftfull dam som inte såg ut att svälta ihjäl. Tvärt om! Han tiggde pengar till hennes fettsugning!

Av den textade bönen i anslutning till fotot framgick det klart att han fått hjälp av någon svensk att formulera och skriva de väl valda orden.
Godhet, vad är det?
Elof O. Petterson

***

Bostadsbrist, white flight till säkra bostadsområden och låga räntor gör att skorsten på villan inte är en gräns för hur mycket man kan låna. Vi känner oss rika och kan konsumera som tusan. Det är den unga generationen, i regel etniska svenskar, som tar jättelån och som betalar denna nyrikedom och skuldsätter sig för all framtid. Det säger sig självt att höga värden på tomter i städerna inte är verkliga värden, de har ju inget med produktion att göra, vi är rika på papperet och när efterfrågan går ner kommer baksmällan. Det går inte att äta tomter så att säga och våra ungdomar kan inte låna mer.

Så hur ska det sluta. Kanske kan inte låntagarna betala tillbaks, bankerna kommer på obestånd och skattebetalarna får återigen träda in för att kunna rädda köpkraft och industri. Samtidigt ska vi försörja en miljon invandrare. Detta leder troligen till parallella samhällen som försörjer sig på annat sätt och fritt fall i transfereringar och kvalitet på sjukvård etc. De som har pengar kommer att köpa sig detta dels i Sverige och dels i utlandet.

För några år sedan arbetade jag på en enhet inom vården där det fanns en ung praktikant (förmodligen arbetslös) i 25-årsåldern. Han var öppen och trevlig att prata med. Han var med i Liberalernas ungdomsförbund. Jag frågade honom följande: ”Vilken politiskt fråga tycker du är allra viktigast just nu?
Hans svar: ”Att kvinnor som opereras så att de blir män får behålla sina äggstockar”.

***

Jeg er enig i at politisk korrekthet kan sammenlignes med en psykose, en massepsykose, men det er en forskjell mellom psykose (vrangforestillinger som man erverver seg som individ blant individer, en en massepsykose som er et resultat av en jernhard indoktrinering slik som å våre samfunn og i totalitære samfunn som Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Jeg tror jeg vil legge som en grunnpremiss at det politisk korrekthet er et resultat av indoktrinering, men resultatet kan sammenlignes med en kollektiv vrangforestilling (massepsykose).

***

På jobbet har vi fått en inbjudan av vår hbtq-certifierade Länsstyrelse, vilka numera även infört “inkluderande kommunikation”. Ämnet för dagen är “heder, våld och maskulinitet” och föreläsningar skall äga rum. Vad som kommer att läras ut kan förutses. Det rör sig om att mäns våld mot kvinnor orsakats av “maskulinitet” ,strukturerna och makten runt detta. Våldet har naturligtvis ingen koppling till kultur och etnicitet utan orsakas av samma strukturer, oavsett vem och vart det förekommer. Som vanligt får jag veta att mitt uppförande hemma kan jämföras med talibanerna i Afghanistan, så jag avstår från “undervisningen”. Ännu lättare att fatta beslutet gjordes av att namnskyltarna numera endast består av förnamn, d.v.s man är “Sven”, “Eva”, Karin” o.s.v med alla !! Postmodernt så det förslår.

***

Apropå den västerländska civilisationens undergång kan jag bara uttrycka: Äntligen! Rom fortsatte existera i flera hundra år efter republikens fall och tjänade i slutändan allt annat än romare eller ens italienare. Och även långt innan republikens fall hade Rom upphört att vara drägligt för dess samhällsbärande klass, den självägande bondesoldaten. Allt jag kan säga är, låt det gå fort. Vi nordeuropéer behöver tribalism och våra egna klaner. Först då kan vi gå vidare. Först då kan vi försvara oss. Universalism är ondska.

***

VM-kval i fotboll mot Vitryssland på TV5 igår kväll. Innan nationalsångerna ska spelas vrålar speakern: ”Oavsett kön! Oavsett läggning! Oavsett härkomst! Det är vi som är Sverige! Det är inte svårare än så!”
Mångfaldspropaganda i varje vrå!

Redigerat och sammanställt av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.