Elefanten i klassrummet


I måndags hade SVT Rapport ett inslag som handlade om att de senaste fem åren har antalet anmälningar om hot och våld i skolan nästan fördubblats. Det är anmälningar inom förskole- och grundskoleklasserna i landet som inkommit till Arbetsmiljöverket. Under 2012 var antalet anmälningar 327 mot 597 under 2017. Frågan som Rapport och övriga medier ”glömde” att ställa var om detta möjligtvis kan ha att göra med kulturkrockar och det stora antal barn och ungdomar från icke-västliga länder, som många kommuner tvingats ta emot under senare år.

I rapportinslaget berättar Ulla Nyström-Theander, rektor och specialpedagog på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, att skolans vardag präglas av ett allt grövre våld, hårdare attityder och aggressioner mot lärare. Hon konstaterar att det har blivit en enorm skillnad mot hur det har varit tidigare. Väktare och övervakningskameror har satts in på skolan och elever berättar om att stolar kan flyga i klassrummen och att ambulans har fått tillkallats.

Ulla Nyström-Theander, som snart ska gå i pension, är frispråkig när jag ringer upp henne för att ställa den uteblivna följdfrågan. Hon betonar samtidigt att det är svårt att prata fritt om detta, man måste väga sina ord på guldvåg för att man inte ska bli kallad för rasistisk. Det gör att man inte talar klartext om problemen, säger hon.

Jag ser en jättestor fara i motsättningarna mellan många elever vare sig de har invandrarbakgrund eller inte. Vi har blandat elever från åtta olika skolor och sedan har ju Härnösand tagit emot väldigt många utlandsfödda. Vi har hur många kulturer som helst som kommer i konflikt med varandra. Det är klart att allting blir fasen så mycket rörigare då.

Några exempel på stora skillnader är hur man använder språket, hur elever från andra kulturer har uppfostrats. Till exempel tycker en del av dem att det är naturligt att föräldrar slår sina barn. Ulla Nyström Theander understryker att vi inte har samma lagar för hur man ska uppföra sig, men att också alla inlandsfödda inte alltid följer de lagar som vi har.

”När elever uppehåller sig på skolan efter lektionstid, och vi vuxna ber dem att gå hem, är ofta kommentaren att vi är rasistiska för att vi säger till. En del barn blir uppmuntrade av sina föräldrar att slåss”, fortsätter hon. ”Om någon till exempel tar en annan persons Ipad är det okey för denne att slå den som tog Ipaden.” Hon berättar också att det förekommit våld från elever mot lärare, där föräldrarna har försvarat sina barns handlande.

En lätt overklighetskänsla infinner sig när jag talar med berörda myndigheter. Frågan för dem om hur mycket av de ökande hoten och våldet i skolan som kan ha importerats utifrån, tycks vara en icke-fråga. Våldet går ner i åldrarna och skolan följer bara tendenserna i hela samhället, säger kommunens huvudskyddsombud Niklas Haggren, som inte vill ha fokus på om det eskalerande våldet är invandrarrelaterat

”Det är ingen koppling, som jag gör, jag har inte gått in på det så. Nej, det är ingenting som jag ser från min huvudskyddsombudshorisont”, säger han. Kristian Hansson, sakkunnig i arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket, är inne på samma linje. ”Vi har inte den typen av statistik och därför har vi inte heller några siffror som pekar på det. Det här är ju en trend som har börjat långt tidigare än de senaste fem åren”, tillägger han.

Samtidigt som rapporten om ökat hot och våld i skolan blir en nyhet, menar lärarfacket Lärarnas riksförbund, att det också blir allt vanligare att föräldrar kommer till skolan och hotar lärare, men att skolorna mörkar också detta genom att inte anmäla, då de inte vill att de själva ska få en dålig stämpel i konkurrensen om elevernas skolval. I en debattartikel skriver ordföranden Åsa Fahlén att hon vill ha skärpta straff för personer som ger sig på lärare. Särskilt allvarligt är det i de områden där det finns gängkriminalitet som eleverna dras in i, menar hon. Det är bara att läsa mellan raderna om man vill få en förövarbild när släkten drar in på skolgården:

Många lärare upplever idag inte bara hot och våld från elever utan utsätts också för våld från föräldrar och anhöriga. Men också från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område. 

Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar visar dessutom att nästan var femte lärare går till sitt arbete med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier. Närmare hälften av lärarna uppger att våldet i skolan ökar. Färre än vart tionde fall anmäls. 

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.