Syndafloden


I krönikorna ’Den fatala förnekelsen’ och ’Könskrigets landvinningar’ har jag påmint om våra könsskillnader och visat att kvinnor successivt erövrat allt fler maktpositioner, samt allt fler auktoritära och inflytelserika yrken. Ofta åberopas fredsskadebeteende som orsak till Sveriges akuta belägenhet, men tänk om den enskilt största faktorn är att vi har kvinnor (och för all del feminiserade män) vid rodren? Mycket tyder på att kvinnors biologiska och könstypiska egenskaper i kombination med makt är en dödlig brygd för Sveriges väl. Jag är införstådd med hur eldfängt detta resonemang är, men jag förutspår att om vi inte snart skönjer männens moteld i könskriget så dukar vi under. Det här är den tredje och sista krönikan.

Med kraft svepte den in över oss, syndafloden. En ursinnets våg med fräsande vita vågkammar som blint och skoningslöst slog in mot den svenska kusten. #MeToo kallades den visst. Till skillnad från Första Mosebokens syndaflod var denna inte iscensatt av Gud för att förgöra de ogudaktiga människorna utan av Gudrun med vänsterliberalt anhang för att förgöra de ogudaktiga männen. Inte bara de män som våldfört sig, utan även män som haft fräckheten att ädelt eller plumpt uppvakta kvinnor eller tala med höga röster. Och i Noas ark guppade även nu de rättfärdiga, fast inte man och hustru som på Moses tid utan feministanstrukna kvinnor och en och annan desillusionerad man.

Trots alla landvinningar i könskrigets namn, och all förskjutning av makt från män mot kvinnor, är tillskyndarna av matriarkatet missnöjda. Iklädda skygglappar eller med öppen ignorans för att samhället fullkomligt havererat i takt med kvinnors maktanspråk, kräver de feministsvurna kvinnorna än mer makt och resurser. Ännu fler män på beslutande positioner måste fås att förstå sin plats i den nya matriarkala ordningen och vika hädan. Alla fulgrepp är tillåtna. #MeToo kom som en skänk från ovan. Ett gyllene tillfälle att inte enbart ta heder och ära av de ogudaktiga männen, eller mansgrisar av varierad grad, utan en fullkomligt fantastisk möjlighet att skamma männen som kollektiv. Få er män att frivilligt och med svansen mellan benen lämna arenan där könskrigets avgörande slutstrid nu pågår.

Dessa rader är måhända uttjatade, men ack så relevanta för Sveriges belägenhet:

Starka män skapar goda tider; Goda tider skapar svaga män; Svaga män skapar dåliga tider; Dåliga tider skapar starka män.

Vi befinner oss i fas tre. Talet om att vi lever i den bästa av världar i den bästa av tider är ren och skär lögn, förförisk retorik som likt opium får folket att villigt lulla med och godta förödande dumhet efter förödande dumhet. Vi som kan vår historia vet att mångkultur leder till oro, osämja och krig. Vi som läser på vet att svenska hushåll är näst fattigast i Västeuropa (Credit Suisses genomgång över mediannettoförmögenhet), vi vet att Sverige har gått från en fjärdeplats till en elfteplats på OECD-ländernas välståndsliga de senaste fyrtio åren, och vi vet att Sverige förutspås att bli ett tredjevärldsland 2030 enligt en FN-rapport (Human Development Index). Vi vet också att det amerikanska forskningscentret PEW rapporterat att vårt fosterland kommer att bebos av 30 procent muslimer år 2050, om invandringstakten fortgår. Det är hög tid för fas fyra; dåliga tider skapar starka män.

#MeToo baktände. Män har, tack och lov, inte samlats bakom hashtags typ #Förlåtattjagfinns eller #Skjutmig och när nu syndafloden bedarrat kan vi se gaphalsarna i Noas ark siluetterade mot horisonten långt ifrån land och händelsernas centrum. Det är här hoppet ligger. Det är nu, just i detta nu, medan de rättfärdiga kippar efter andan, förvirrat undrar vad som hände och ännu bittrare börjar styra åter mot vårt arma fosterland, som det gäller. Res er tilltufsade män, leta fram riddaren inom er, damma av harnesken och svärdet och kliv fram. Ställ er precis så bredbent som ni önskar och mota kvotering på alla nivåer och antimeritokrati på våra högre lärosäten. Låt bäste man eller kvinna vinna helt enkelt, enligt sann jämställdhetsanda. Ta strid för pojkars rätt att vara pojkar och mäns rätt att vara män och stöd varandra. För er egen skull. För era barns, föräldrars, hårt arbetande anfäders skull, och för Sveriges skull. Och för alla sunda kvinnors skull vars händer det är dags att fatta och sida vid sida, hand i hand, stärka fördämningarna, bjuda de rättfärdiga ett sjuhelsickes motstånd och vinna åter vårt land.

Maj Grefve

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.