Fake Reality styr Sverige, del 2


I Fake Reality beskrivs Sverige som ett eldorado av faktisk och latent främlingsfientlighet, nazism, sexism, rasism och HBTQ-hat. Detta är så centralt för den vidare diskussionen att jag kallar detta onda för Fake Peril, en falsk fara eftersom den, objektivt sett, inte är sann. För att visualisera faran behövs jämförelser med fascism, rasism, 30-talet, korsfarare, kolonialism, slavhandel etc. Fake Peril är etablissemangets heliga graal, som ska garantera dem mental och faktisk makt över svenska folket och en vidare karriär i Sverige, EU och FN. Fake Peril kontrasteras mot godhetsbegrepp som ”allas lika värde” och ”jämlikhet”. Syftet är förstås att svenska folket ska tro att valet står mellan ”allas lika värde” och Fake Peril, vilket likställs med etablissemang respektive opposition. Den rätta värdegrundens goda värdeord används för att skapa lojalitet, när lojalitet inte borde existera.

I kraft av sitt monopol på det publika rummet kan medierna dela upp människor i rättrådiga, det vill säga de själva och hotfulla, det vill säga de som kritiserar Fake Reality. De kan hänga ut missnöjda pensionärer, tiga om deras proxygruppers våldsaktioner, kräva politiska och polisiära åtgärder och förtala motståndare. Viktigast är dock att de hotfulla förhindras publicera information som motsäger Fake Reality. Faller Fake Reality så riskerar den ”rätta värdegrunden” att falla vilket ifrågasätter alla som har styrt med hjälp av den. Det är något sådant Jan Björklund syftar på i sitt tal om ”2000-talets stora värdegrundsstrid”.
Läs mer

Fake Reality styr Sverige, del 1

Per Hagenäs, som tidigare några gånger skrivit anonymt på bloggen återkommer med ett långt inlägg, som delats i två.

Kritik mot PK-tabun och massinvandringen finns i fri form nästan enbart på internet. I större delen av västvärlden finns samma motsättning mellan ett styrande etablissemang och en upprorisk folkrörelse. Likheten mellan länderna gör att det till och med går att tala om ett rätt enhetligt världsetablissemang och internationellt folkuppror. Det finns olika teorier om detta, nu senast från Lars Bern som rör storföretagens behov. Jag har dock inte sett en bra förklaring ur ett mer personligt mänskligt perspektiv. Dessa berör etablissemangets ovanifrånperspektiv och de lojalas underifrånperspektiv och lyder:

  • Varför förvisas de som vill kritisera politiken kring massinvandring och PK-tabun till internet?
  • Varför är svenskarnas lojalitet mot PK-tabun och massinvandring så hög trots att det inte finns någon uppsida för dem i massinvandringen, bara kostnader och trots att PK går ut på att svartmåla svenskarna som rasister, sexister, främlingsfientliga?

Jag diskuterar bara ovanifrånperspektivet i denna text dvs hur etablissemanget resonerar.
Läs mer

Två nya spännande boktitlar till nästa mässa

Med en text som beskrev hur han blev misstänkt för Hets mot folkgrupp och kallad till polisförhör kontaktade Jan Sjunnesson Aftonbladet, Expressen SVT, Realtid, Journalisten, FIB/K samt Det Goda samhället. Bortsett från Det Goda Samhället, där Mohamed Omar gjort en kort intervju och lagt ut det inspelade förhöret, har samtliga tackat nej.

För två veckor sedan förhördes jag på Stockholms polisstation, misstänkt för hets mot folkgrupp. Den 22 maj lades utredningen ned men själva den juridiska processen behöver debatteras, liksom hoten mot vår tryck- och yttrandefrihet.

Föreningen Näthatsgranskaren hade anmält mig till polisen, efter att jag i september 2017 delat ett par satirteckningar på Facebook. Dessa föreställer två fiktiva bokomslag med titlarna ”Mustafa vill också vara med” (en pojke står i utkanten av en grupp barn som kastar sten på en flicka) och ”Med farfar på jobbet” (två män i långskjortor piskar en liggande man). Förlaget kallades ”Rabies&Sjövild”.
Läs mer

Lustration

I dag är debattören och författaren Jan Sjunnesson gästskribent

Hur ska ett land gå vidare från en korrupt elits vanstyre, utan att de fallna makthavarna hänger sig kvar? Ska de förbjudas att ha makt överhuvudtaget och rensas ut, eller finns det metoder för att rättsligt hantera dem? Den inte särskilt kända termen lustration är här relevant. Begreppet har antika anor och innebar att man renade sig eller sin avkomma i processioner med djuroffer. Därefter kunde en ny tid ta vid, utan gamla synder. Romaren Pontius Pilatius tvådde sina händer, en handling som kan betecknas just som lustratio. I vår tid refererar begreppet till en politiskt administrativ reningsprocess, efter att ett osunt maktinnehav fallit. Jag är övertygad om att den politiskt korrekta klassen i Sverige snart kommer att falla, vilket gör frågan aktuell.
Läs mer

Svenska Akademien


Formellt sett har vi yttrandefrihet i Sverige och det är viktigt att denna utnyttjas. Anonym samhällskritik leder inte till några politiska kursändringar. Ytterligare ett skäl att sätta sitt namn under det man skriver är, att anonymiteten bekräftar faran med att uttrycka åsikter som inte är värdegrundskorrekta. Om tillräckligt många kritiserar den PK-ideologi som vuxit fram, blir de repressalier som drabbar kritiker ohållbara. Framöver kommer jag därför bara att publicera anonyma bidrag när det finns särskild anledning. Undantag blir de ”uppsamlingsheat” av mailkommentarer, som bloggen har istället för ett kommentarsfält.

Läs mer

Stöd nätskribenterna!

Det är idag uppenbart för många att de etablerade medierna brister i sitt uppdrag att kritiskt granska våra samhällsproblem. Den här bristen har existerat en längre tid vilket har lett till att det skapats många s.k. alternativa, eller fria, medier på nätet, vilka drivs av oberoende skribenter som i de flesta fall konstruktivt behandlar våra samhällsproblem; dessa skribenter har ofta en verklighetsnära anknytning till ämnet och problematiserar på ett kunnigt sätt, vilket gör deras bidrag till ett viktigt komplement till de etablerade medierna. Men vi kan inte ta för givet att våra alternativa nätmedier kommer att kunna fortsätta i nuvarande omfattning, bl.a. pga av hot från hackare och en snävare tryckfrihetslag.

Vi är en grupp personer som träffats på nätet och som med stort intresse läser samhällskritiska artiklar på olika bloggar och i Facebookflöden. Vi har lång arbetslivserfarenhet från olika branscher och är oroade över hur samhället för närvarande utvecklas. Vi anser att de alternativa nätmedierna utgör en viktig del av den offentliga debatten och att de, för att kunna utvecklas till mer stabila opinionsbildare, måste få ett större stöd av sina användare. Hittills har de flesta av dessa medier varit tillgängliga utan avgift, vilket har gett goda besökssiffror men i regel små intäkter. Som var och en förstår, kräver god journalistik tid för tankearbete och tid för hämtande av bakgrundsinformation. Vi anser att våra nätskribenter förtjänar att få ersättning för denna tid. Vi uppmanar därför dig som läser den här bloggen/facebooksidan att stödja skribenten med ett eller flera återkommande bidrag. (Tycker du som vi, att innehållet i de alternativa nätmedierna minst motsvarar det som finns i ett månadsmagasin, så bidra gärna med motsvarande belopp.)

Med tanke på det stora antalet användare av alternativa nätmedier, skulle en större vilja att bidra till deras drift betyda mycket för den framtida opinionsbildningen. Mer kortsiktigt är det speciellt viktigt att vi inför höstens val får en aktiv och konstruktiv samhällsdebatt som får både politiker och väljare att förstå vilka problem vi har och vilka lösningar vi kan välja.

Vänligen
Åke Thunström, f.d. mellanchef och marknadsansv.; Stefan Schiller, ekonomidoc, Torbjörn Johnson, civiling. o. egen föret.; Jan Molin, f.d. utvchef; Olle Reimers, affärsjurist; Erik Fries, prof. em.

PS Vill du vara med i gruppens fortsatta arbete? Maila då ake.thunstrom@gmail.com. med några ord om ditt CV. DS

Syndafloden


I krönikorna ’Den fatala förnekelsen’ och ’Könskrigets landvinningar’ har jag påmint om våra könsskillnader och visat att kvinnor successivt erövrat allt fler maktpositioner, samt allt fler auktoritära och inflytelserika yrken. Ofta åberopas fredsskadebeteende som orsak till Sveriges akuta belägenhet, men tänk om den enskilt största faktorn är att vi har kvinnor (och för all del feminiserade män) vid rodren? Mycket tyder på att kvinnors biologiska och könstypiska egenskaper i kombination med makt är en dödlig brygd för Sveriges väl. Jag är införstådd med hur eldfängt detta resonemang är, men jag förutspår att om vi inte snart skönjer männens moteld i könskriget så dukar vi under. Det här är den tredje och sista krönikan.
Läs mer