Det postdemokratiska Förenta Nationerna


Från bloggens läsekrets får jag ständigt larm om det ena eller andra eländet. Som resultat blir jag tyvärr ganska avtrubbad men nu har det kommit några mail som slår igenom mitt immunförsvar. De tar upp FN:s nya styrdokument ”Global compact for migration”.

Det är en snårig och byråkratiskt skriven text men för den som avkodar språket står det klart att medlemsländerna inte kommer att ges någon möjlighet till kontrollerad och restriktiv invandring. Det görs inte ens skillnad mellan ekonomiska migranter och flyktingar. Dokumentet ska skrivas under den 10 december i år och är rena dödsdomen för ett land som Sverige. Så här kommenterar en bloggläsare:

Jag har börjat läsa och sätta mig in i det mest fruktansvärda dokument jag någonsin läst. Jag är chockad! Ingen info någonstans i svenska medier eller från de politiker som tänker skriva under. Jag tänker på vilket valresultat vi kunde sett om svenskarna informerats om detta. Jag har nu börjat planera min egen migration. Tyvärr är jag säker på att inte kunna få någon enda del av alla de förmåner som de ”rätta” flyktingarna får.

Det korrekta nyspråket kryllar av floskler. Det är häpnadsväckande att läsa FN-texterna på engelska och inse att alla de förändringar och konstiga påhitt och omskrivningar som man förundrats över i svenska språket, är direktöversättningar av FN:s engelska texter. Nu för tiden har vi ju som bekant inga problem i Sverige, vi har ”utmaningar”. I FN’s texter finns det inte heller några problem utan allt är ”challenges”. Ett annat ord som jag länge förundrats över är ”Ensamkommande barn”. Originalet kommer också från FN, som uppfann ordet ”Unaccompanied minors”. Jag undrar hur själva processen ser ut när samtliga politiker och journalister på ett givet klockslag och unisont byter ut eller lägger till ord i svenska språket. (Detta sker så klart inte bara i Sverige utan åtminstone i samtliga västländer). Kommer språkdirektiven till Sverige via vår FN- ambassadör eller hur går det till? Samma unisonitet sker för övrigt även när det klimat- och miljöfrågor. FN:s ordalydelser och påståenden översätts ordagrant nästan i realtid av samtliga svenska beslutsfattare, utan någon som helst reflektion eller analys. FN:s åsikter är upphöjda till universella lagar och det är oerhört skrämmande.

Kanske du vill skriva något om detta? Inte för att det nyttar, vi är redan dödsdömda. Men kanske som dokumentation åt framtida generationer?”

Rolf Malm på Samhällsnytt är inte mindre chockad.

Han menar, och jag tror att han har rätt, att hade regeringen och Stefan Löfven presenterat detta dokument för väljarna före valet, hade det blivit valets viktigaste och avgörande fråga. Såväl regering som medierna har hållit tyst om detta dråpslag mot nationen:

För alla ska nya, säkra migrationsvägar öppnas. Invandrare ska på 100-tals punkter särbehandlas positivt, ges ekonomiska förmåner och media ska förbjudas all negativ information om invandring! Detta FN-dokument är rena krigsförklaringen i en redan konfliktfylld värld.

En nättidning, Nya Dagbladet, presenterar innehållet och det är verkligen skrämmande.

Sverige är ju dessutom den mest trogna supportern till det som beskrivits som världens mest korrumperade organisation, FN, så att vi skulle vägra att skriva under – i sällskap med Ungern, USA och Australien – det finns nog inte på kartan. I ett mail till Samhällsnytt bekräftar Rebecca Svad på Justitiedepartementet att regeringen tänker skriva under:

Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.

Icke-bindande, det är första steget. Hur pass styrande blir dokumentet när ramverket är antaget? Ska vi ta FN på orden blir vår nationella suveränitet, via EU redan svårt naggad i kanten, helt satt helt ur spel med FN:s migrationspaktsavtal. Nya Dagbladet redovisar de viktigaste kraven:

 • I migranternas ursprungsland ska könsspecifika informationskampanjer och kurser genomföras i samarbete med lokala myndigheter, däribland språkkurser. (Objective 3 – 19 e; Objective 16 – 32 b)

Min kommentar: Detta är ett feministiskt projekt som slår mot familjen. Man och hustru ska inte längre tillsammans styra sitt liv och ta hand om sina barn efter den klassiska devisen ”Vi mot världen” utan staten vill indoktrinera kvinnorna som, om de lyder staten, vänder sig mot sina män. Jag känner mina halta löss på gången. Just det har drabbat mig. Min livskamrat trodde och tror mera på staten än på mig – så långt att hon inte ens ville ta del av vad jag hade att säga. Efter fyrtio års samlevnad skildes vi åt. Argumentet är att jag är högerextrem och inte tror på alla människors lika värde. Snacka om hjärntvätt! Shit happens, men det är inte FN:s roll att se till att det gör det.

 • För migranter som måste lämna sitt hemland på grund av miljöförstöring och effekterna av klimatförändringarna, ska humanitära visa och omflyttningsprogram skapas. (Objective 5 – 21 g)

Min kommentar: Det har väl inte undgått någon att FN nu har släppt ett alarmistiskt klimatdokument med budskapet att om tio år är det kört. Journalisterna är så upphetsade att det verkar som om jorden kommer att gå under eller, den blir i varje fall näst intill obeboelig för människor. Alla är supereniga om att uppvärmningen ska stoppas – hur det nu ska gå till, med tanke på att det är solen som styr vårt klimat. Ingen säger att det finns bakomliggande intressen och att klimathysterin kan vara ett vapen som fungerar till och med bättre än massinvandringen när det gäller att försvaga och upplösa nationerna. Inte vet jag hur det står till med klimatet, jag är ingen klimatforskare, men jag vet att när bara ett perspektiv släpps fram på den offentliga scenen, då är det något som är alldeles väldigt fel

 • De idag gällande förutsättningarna för en familjeåterförening ska förenklas. (Objective 5 – 21 i; Objective 16 – 32 c)

Min kommentar: Europas länder har börjat förstå att den nuvarande invandrings- och flyktingpolitiken måste styras om och bli mer restriktiv. Det gäller också Sverige där det påstås att invandringen nu stramats åt, vilket min kollega Gunnar Sandelin visat i ett tidigare inlägg på bloggen. Genom familjeåterföreningar kan massinvandringen fortsätta, men inte bara det, utan det blir också ett instrument för att bygga uppå etniska minoriteter och diasporiska gemenskaper. Visst, det är ”mångkultur”, det slaget av mångkultur som löser upp känslan av nationen som en gemensam angelägenhet.

 • Vid anställning av en migrant ska alla kontraktsdokument och information tas fram på ett språk som är begripligt för migranten. (Objective 6 – 22 d)

Min kommentar: Detta är ett slags service som förenklar möjligheten att stanna och leva i landet utan att lära sig det nationella språket. Nationsupplösande.

 • Jobbförmedlingsagenturer ska förbjudas att kräva förmedlingsavgifter och provision av migranter. (Objective 6 – 22 c)

Min kommentar: Varför är detta en ekonomisk förmån som ska erbjudas enbart migranter? Är det meningen att övriga jobbsökare ska betala för migranterna?

 • Arbetsrätt och utlänningslagen ska tvingas revideras för att ta särskild hänsyn till kvinnliga migranters egenskaper. Dessutom krävs könsspecifika rådgivningscentrum och kurser. För kvinnliga migranter ska till exempel kurser erbjudas, hur en personlig bokföring görs och hur ett bankkonto öppnas. (Objective 7 – 23 c; Objective 20 – 36 h)

Min kommentar: Är tanken att kvinnor ska göras oberoende av sina män, rentav vändas mot dem (könsspecifika rådgivningscentra och kurser)? Män som andra klassens medborgare? Att kvinnor ska ges samhällelig service av ett slag där männen stängs ute försvagar familjerna. Dessutom är det naturligtvis så att allt detta måste finansieras. Det är skatter det handlar om.

 • Legaliseringen av illegala migranter (papperslösa) ska förenklas. (Objective 4 – 20 e)

Min kommentar: Varför det? I många fall vet man ju inte ens vad det är för människor som finns i landet. Direkt samhällsupplösande och dessutom farligt. Känner FN till orden terror och kriminalitet?

 • Offer för människosmuggling ska tas väl om hand och tillåtas stanna kvar i landet. (Objective 10 – 26 h)

Min kommentar: Strålande idé! Kommer att ge människosmugglarna en ny vår. Tänk er att prostituerade och tiggare tas in i landet. Då kan människosmugglarna tala om för dem att går det åt helvete, så träder staten in och inte bara låter dem stanna utan de tas också väl om hand. Och vem betalar?

 • Ett rikstäckande informationssystem ska skapas och kurser ska erbjudas för att människor lättare ska upptäcka tecken på människosmuggling, tvångsarbete, barnarbete och liknande. (Objective – 26 i)

Min kommentar: Bra, det kommer att ge landet ett välbehövligt tillskott av välutbildade, arbetsmotiverade och skötsamma medborgare. Eller?

 • Häktning för utvisning ifrågasätts generellt och juridisk rådgivning inom ramen för utlänningsrätten måste ske i form av oberoende advokater till låg eller ingen kostnad. (Object ive 13 – 29 a; Objective 13 – 29 d)

Min kommentar: Så ett land som Sverige ska inte längre kunna befria sig från människor som tagit sig in i landet för att begå brott eller genomföra terrorattentat? Om de åker dit så ska de dessutom få gratis juridiskt stöd. Det är deras offer som får ta hand om fakturan.

 • Informationsutbytet mellan socialhjälpsinstitutioner och liknande med migrationsmyndigheterna får inte inskränka på migranters integritet. (Objective 1 – 17 i)

Min kommentar: Jaha, det ska alltså vara svårt för myndigheter att klara ut vad som pågår när migranter missköter sig? Gäller det bara dem eller också landets egna invånare? I klartext: ett sämre fungerande rättsväsen. Ligger i vems intresse?

 • Oberoende, icke-statliga organisationer ska regelbundet granska och övervaka alla statliga tjänster som ges/erbjuds till migranter. (Objective 15 – 31 d)

Min kommentar: Svårt att förstå varför. Är det för att stödja kvotering och därmed motverka meritgrundade anställningar?

 • All medicinsk personal ska särskilt utbildas för att handskas med migranter. (Objective 15 – 31 e)

Min kommentar: Vart tog föreställningen om allas lika värde vägen? Handlar det om att förhindra TBC och antibiotikaresistens är det naturligtvis helt ok, men i så fall varför skriver man inte det. Vad är det för kulturspecifik kompetens som migranter ska erbjudas? Att kvinnliga patienter kan kräva kvinnliga läkare, t.ex.?

 • Staten ska tillhandahålla samhällscentra för mentorprogram, knytande av affärskontakter, främja interkulturell dialog och utbytet av historier/berättelser mellan migranter och den lokala befolkningen. Multikulturella aktiviteter som sport, musik, konst, kulinariska festivaler och liknande bör stödjas av staten för att främja ömsesidig förståelse. (Objective 16 – 32 f; Objective 16 – 32 h)

Min kommentar: Staten ska tydligen vara med överallt och styra och ställa. Slår mot civilsamhället. Stärker det totalitära samhället, därför att staten kan givetvis inte stödja aktiviteter som går emot maktelitens och opinionsbildarnas intressen.

 • Migration ska behandlas i läroplanen. Skolor med en hög andel migranter ska erhålla extra finansiella medel för att finansiera integrationsprojekt. (Objective 16 – 32 i)

Min kommentar: Demokratins grundidé är att majoriteten bestämmer och makthavarna ska se till majoritetens intressen. FN anbefaller ett samhälle som sätter minoriteterna i fokus och majoriteten får träda tillbaka. Därmed träder också demokratin tillbaka.

 • Brott mot migranter ska särskilt bestraffas och offerskyddet för migranter ska stärkas. (Objective 17 – 33 a)

Min kommentar: Likhet inför lagen? Där rök också rättssamhället.

 • Media, inklusive Internetportaler, ska övervakas och utvärderas för att säkerställa att de rapporterar om migrationsfrågor på ett balanserat sätt. Om så inte är fallet är statligt stöd inte längre tillåtet. Dessutom ska journalister utbildas speciellt i hanterandet av migrationsfrågor. (Objective 17 – 33c)

Min kommentar: Det vill säga censur, propaganda och indoktrinering.

 • Med offentligt verksamma kampanjer ska befolkningen informeras om de positiva aspekterna och intolerans, rasism och liknande ska motarbetas. (Objective 17 – 33 f)

Min kommentar: Häxjakter och drev på systemkritiker.

 • Migranter ska lättare få låna pengar för att främja uppstart av egen näringsverksamhet och liknande. (Objective 19 – 35 e)

Min kommentar: Ett postdemokratiskt apartheidsystem. Vad blir nästa steg? Får urinvånare sitta på samma parksoffor som migranter?

 • Överföringen av pengar till ursprungsländerna ska förenklas så att kostnaden för transaktioner inte överstiger 3% av det överförda beloppet. Transaktionskostnader på över 5% skall vara olagliga. För detta bör staterna skapa innovativa tekniska lösningar som betalning via mobiltelefon, e-banking och liknande. Lagstiftningen bör anpassas så att företag utanför bankförordningen kan erbjuda överföringar. Dessutom ska staten bedriva en jämförelsebaserad webbplats som ger information om priserna för utlandsöverföringar. (Objective 20 – 36 e; Objective 20 – 36 a)

Min kommentar: Ekonomisk dränering av de ”rika välfärdsstaterna”. Importera lågutbildad och bidragsberoende medborgare och exportera pengar. En lysande undergångsidé.

 • Särskilda kategorier av bankkonton ska skapas för migranter med låg inkomst och för kvinnligt förda hushåll. (Objective 20 – 36 i)

Min kommentar: Och, som sagt, segregerade soffor i parken. Förbud för män att dela bostäder med kvinnor? Subventionerad taxi för migranter?

Frågan är om våra politiker och opinionsbildare besinnar sig inför denna dödsspiral. Vi kanske kan hoppas på att detta inte är vår nya sköna värld utan FN:s svanesång. Ja, jag hoppas men har inte glömt att i Sverige är 80 procent av medborgarna med på tåget. Jag vet på rak arm bara en gång tidigare när något liknande skedde. Det var när första världskrigets soldater – berusade av nationalistisk glädje – sjungande och hurrande skyndade mot sin egen död i skyttegravarna.

Eller handlar det helt enkelt om en destruktiv drift? Under första världskriget befann sig den engelske filosofen Bertrand Russel vid ett tillfälle på en järnvägsstation i England, fylld med soldater. Ungefär hälften vinkades farväl av sina fruar, fästmör och prostituerade. Lyckoruset skakade om Bertrand Russel och han skrev en kommentar om att han alltid hade utgått från att människor älskade pengar mer än något annat men nu insåg att de gillade förstörelse (destruction) till och med bättre (The scientific outlook, London 1931).

Nej för fan … jag måste avsluta med något positivt och väljer då ett av inläggen på Samhällsnytts kommentatorsfält: ”I takt med att vår ekonomi dalar kommer migranterna att välja andra EU-länder”.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.