Kolonisation


I dag gästas bloggen återigen av Sven Valerio (AfS)

Jag har i tidigare artiklar på bloggen i siffror beskrivit massinvandring och befolkningsutbyte i Sverige. Massinvandring är helt enkelt en invandring som, uttryckt som andel av barnafödandet i mottagarlandet, är så betydande att den kan få andelen ursprungsbefolkning att väsentligt minska. När massinvandringen tillåts pågå under långa tider får man ett befolkningsutbyte. Detta var sant i USA på 1800-talet, likaväl som i Tibet och Sverige idag.

När migrantvågorna är sammansatta av olika folkgrupper (till skillnad från fallet Tibet, där tibetanerna utsätts för en hankinesisk kolonisation) tenderar beskrivningen av befolkningsutbytet att bli en ensidig beskrivning av ursprungsbefolkningens minskande andel. Sällan tittar man på de folk som ersätter och resonerar kring hur dessa grupper kan utvecklas.

50 miljoner européer utvandrade till USA under perioden 1840-1914. Det är i snitt 675 000 per år, ett antal som motsvarar 0,68% av befolkningen om 99 miljoner invånare år 1914. När Sverige har en nettoinvandring på 100 000 ett år, så är det 1% av vår befolkning. Det är en räkneövning som, om inte annat, skänker perspektiv på omfattningen på den förändringsprocess Sverige befunnit sig i under många år nu.

I USA dominerade en vit europeisk allmogebefolkning, som samlades runt ett anglosaxiskt arv och i liten omfattning behöll sin ursprungskultur. Trots att en miljon svenskar utvandrade, finns det idag ingen livaktig svensk kultur i USA. Namn, minnen och en del ortsnamn är allt som består. Språket, som är den viktigaste sammanhållande kulturella komponenten, är i praktiken utdött.

I analogi med den europeiska invandringen till USA på 1800- och 1900-tal, blir frågan: kommer invandrarna från länder utanför Norden och EU att försvenskas och bli bärare av svensk kultur? En slags, i det subarktiska Sverige, nya nordbor med ett typiskt icke nordiskt utseende, men som med tiden konvergerar mot en ny ”svensk” kultur?

Det finns ingen anledning att tro att det går så, och även om det vore så, finns inget önskvärt med en sådan utveckling. Det svenska folket har lika stor rätt till sin kultur och identitet som tibetanerna till sin. Sverige är vårt.

Det självklara bör här påpekas, nämligen att assimilation eller integration är på intet sätt ett naturligt och självklart sluttillstånd i ett vidare migratoriskt sammanhang. Det finns kinesiska enklaver över snart hela världen och till skillnad från svenskarna, som förlorade sin kultur i USA, synes kineserna behålla sin i betydligt fler generationer. Ja, kanske rent av tillsvidare. Satellit-TV och internet underlättar idag ytterligare ett i princip fullständigt behållande av ursprungskulturen.

Vad har vi för enklaver i Sverige?

SCB har statistik på utrikes födda per kommun, uppdelade efter födelseland. Från vilken dator som helst kan man nå denna information. Det är alltså möjligt att för vem som helst, inklusive journalister, att ta reda på hur många människor i kommun X som är födda i landet Y. Ändå visste förmodligen inte du att det finns en kommun i Sverige där 5% av befolkningen är född i Eritrea.

Är 5% tillräckligt för att utgöra en koloni eller en grodd till en sådan i en kommun? Ja, absolut. Jämför: Det finns inget bestämt antal samer i Sverige. Men intervallet 20-40 000 anges på sina håll på nätet. Om vi använder den högre siffran och (felaktigt) gör antagandet att samtliga samer är bosatta i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, så skulle de utgöra 6,1% av befolkningen där.

Respektive grupp invånare i Sverige som är födda i Eritrea, Somalia, Afghanistan, Irak, Syrien och Thailand, är var och en större i antal än antalet samer i riket. Flera är mångdubbelt större. Det bor idag i Sverige över fyra gånger fler människor födda i Syrien än antalet samer – 186 000. De är fler än antalet invånare i hela Linköpings kommun, som är rikets femte största kommun. Se också statistiken nedan över antalet i respektive grupp:

Eritrea – 42 300
Somalia – 68 700
Afghanistan – 52 000
Irak – 144 000
Syrien – 186 000
Thailand – 42 400

Grupperna födda i de sex länderna ovan skiljer sig åt i viktiga avseenden, vilket gör att gruppernas förmåga att växa och vara ”koloniserande krafter” är väsentligt olika.

Thailändarna och afghanerna är de grupper som har störst könsobalanser. De förstnämnda eftersom gruppen består till mycket stor del av thailändska kvinnor som äktat svenska män. Könsfördelningen i gruppen födda i Thailand är 78% kvinnor. Det är troligt att thailändsk kultur inte reproduceras i speciellt stor omfattning i denna grupp. I gruppen afghaner är könsfördelningen skev åt andra hållet och då naturligtvis beroende på bedrägeriet med ”ensamkommande flyktingbarn”. Nästan 65% är män. Gruppen är dessutom flerspråkig och inte etniskt homogen. Lägger man till låg utbildning, så framstår det inte som orimligt att tro att man i gruppen födda i Afghanistan kommer finna tusentals ensamma män med diverse sociala problem inom en inte speciellt avlägsen framtid.

Grupperna födda i Irak respektive Syrien är tillsammans 330 000. Ett Malmö kommun. Men grupperna är inte etniskt, språkligt eller religiöst homogena. Att arabisktalande sunni- och shiamuslimer är en mycket dominerande majoritet, torde dock vara klart. Arabiska är idag rikets näst största språk. För respektive grupp finns det också flera kommuner som sticker ut, genom att en mycket hög andel av invånarna tillhör endera gruppen. Några exempel: I Lessebo kommun i Kronobergs län i Småland är 9,5% av befolkningen född i Syrien. Det var till denna kommun som ”Nacka-muslimen” som hade två fruar och två familjer flyttade, när hans tillgång till andrahandsförhyrning av två bostadsrätter, tillhandahållna av Nacka kommun, upphörde. I Högsby i Kalmar län, även det i Småland, är andelen födda i Syrien densamma – 9,6%. I Södertälje är 8,7% av befolkningen född i Irak. I Eskilstuna är de 5,4%.

I Ockelbo kommun med 6.000 invånare är 300, det vill säga 5% av invånarna, födda i Eritrea. Ungefär hälften av kommunens invånare bor i Ockelbo tätort och det är inte troligt att många eritreaner bor på landsbygden, varför andelen eritreaner i tätorten är ännu högre. I Fredrik Reinfeldts tidigare hemkommun Täby bor det 113 människor födda i Eritrea. Det är ungefär en tredjedel av antalet i Ockelbo. Men Täby har 71 400 invånare och är alltså 12 gånger större än lilla Ockelbo. Fredrik Reinfeldt ville att Ockelbos svenska invånare skulle öppna sina hjärtan. Jag har slutat känna ett styng av skam när jag spontant önskar Reinfeldt en elak framtid för det han gjort sig skyldig till mot Sverige. Kanske är det protestantisk anständighet som lämnar mig, i takt med att Sverige blir alltmer mångkulturellt?

Somalier är den etniska grupp som förmodligen har störst koloniserande förmåga. Gruppen är etniskt och språkligt homogen med, förmodat, höga födelsetal. Därtill har den ett litet kvinnligt överskott, möjligen beroende på kombinationen anhöriginvandring och månggifte. Stark sammanhållning och behållande av kulturella attribut i vardagen. Att somalier är den etnicitet som nog presterar sämst på arbetsmarknaden har ingen betydelse. I Sverige behöver man inte arbeta och göra rätt för sig för att kunna föröka sig. Snarare tvärtom. Klansamhället lever dessutom starkt i gruppen. Jag är övertygad om att det starkt påverkar och förstärker den s.k. gängkriminaliteten. I Flens kommun är 3,2% av invånarna födda i Somalia. I Borlänge är de 4,5%. Med höga födelsetal i gruppen, i kombination med betydligt lägre födelsetal i den svenska gruppen och svensk utflyttning, så kommer dessa andelar fort att öka om allt annat lämnas lika.

Man behöver inte tveka om att en kolonisation pågår. Vad sker härnäst? Troligen dessa gruppers inträde i kommunpolitiken på allvar. I små kommuner som Ockelbo finns endast en valkrets och därmed gäller 2%-spärr till kommunfullmäktige. Hur hög andel väljare i Ockelbo kommer att tillhöra den eritreanska gruppen vid valet 2026? Lessebos nästan 10% invånare födda i Syrien kommer att bli en stark politisk kraft. Det kan ske inom ramarna för ett av gammelpartierna – C och S säljer gärna sig billigt för röster – eller genom bildandet av lokala partier. Att ta in en företrädare för en etnisk grupp på valbar plats till kommunvalet, om det kan ge ett eller flera gratismandat, kommer vara oemotståndligt för gammelpartierna.

I decennier har ett vänsterliberalt, företrädesvis svenskt, etablissemang inom politik, media och kultur, undertryckt alla idéer om det svenska folkets rätt till Sverige. Man har t.o.m. aktivt förnekat existensen av ett svenskt folk. Vem har inte varit med om att en av dess företrädare lagt huvudet på sned och frågat vem är egentligen svensk? Samma människor kommer aldrig fråga vem är egentligen eritrean?

Sven Valerio (AfS)

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.