10 000 FLER POLISER till 2024?

I Sverige är polistätheten bland de lägsta inom EU, 205 mot genomsnittet 318

I dag gästas bloggen av Håkan Karlberg

Allt fler drabbas av kriminalitet. Butiksbrotten är enligt Svensk Handel på en oacceptabelt hög nivå. 2018 inträffade 306 skjutningar där 45 personer dog och 135 personer skadades. Sverige sticker ut. GP: ”Holländsk blåljuspersonal behöver inte eskorteras när de kör in i utsatta områden. Nederländerna har inga bostadskvarter där brevbärare, vaktmästare och hemtjänstpersonal emellanåt behöver polisbeskydd. Tyskland har en tiondel av Sveriges dödsskjutningar bland unga män, trots att vapnen ofta smugglas till Sverige via Tyskland, eftersom det är här efterfrågan finns. Italien har nästan inga problem med omfattande anlagda bilbränder och våra nordiska grannländer har mycket färre nedbrända skolbyggnader. I Spanien är sprängdåd mycket ovanliga.”

Den ena misslyckade polisreformen efter den andra, obefintlig kontroll över vilka som befinner sig i landet och ett unikt högt mottagande av utomeuropeiska migranter rakt in i social utsatthet, har resulterat i att tryggheten gått förlorad. Vi är nu i ett läge där kriminaliteten är ett direkt hot mot våra ungdomar och deras uppväxt men resurserna räcker inte till, skriver den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson.

Den tredje november lyssnade jag på kriminalkommissarie Fredrik Gårdare, som berättade om gängkriminalitet i Veckans brott på TV1. På 90-talet hade vi en uppklarningsprocent för mord på 80 procent men att denna nu är nere på 20 procent. Inrikesminister Mikael Damberg informerade i samma TV-program, som svar på Gårdares bild: Vi bygger ut polisen, 1/3 i antal anställda och skall ha 10 000 fler poliser 2024. Polismyndigheten har bedömt att det är möjligt att nå målet. Men i en nylig internrapport anses detta inte som troligt. Det reser frågan om hur realistisk den politiska målsättningen är.

Polismyndigheten har totalt 32 582 anställda varav 20 404 är poliser. Att förstärka polisens resurser med en tredjedel på 4 – 5 år är en åtgärd som gränsar till det omöjliga. Kraven är många: fysiska, medicinska, psykologiska, godkänd säkerhetsprövning samt att vara svensk medborgare. Konkurrensen med andra utbildningar om kvalificerade personer är hård och arbetsmiljön är mycket speciell.

Polisutbildningen omfattar fem heltidsterminer vid fem lärosäten med kursstart vår och höst. Den sammanlagda intagningskapaciteten är för närvarande 1 020 personer. Regeringens mål är enligt Januariöverenskommelsen 10 000 fler ”polisanställda” till 2024.

400 lämnar årligen polisen för andra yrken, ca 500 går i pension. Enligt polisens årsberättelse kommer stora pensionsavgångar att ske 2024, 2025 och 2026. Alltså krävs för Dambergs utbildningsmål ”10 000 fler poliser till 2024” minst 14 000 nyutbildade poliser, för att också täcka upp avgångarna.

Våren 2020 sökte 17 500 till polisutbildning, 6 523 uppfyllde de grundläggande kraven. 3 000 av dessa ställde inte upp för fortsatt prövning. Efter fysiska och medicinska tester, psykologsamtal och säkerhetssamtal återstod 651 personer. Sedan kommer säkerligen en del att hoppa av utbildningen, 10 % enligt tidigare erfarenheter. Till polisutbildning hösten 2020 sökte 15 700. 939 personer antogs. Tre veckor in på terminen har ungefär var tionde student hoppat av, och kvar är 830.

Om erfarenheterna ovan är generellt giltiga för den fortsatta utbildningen blir resursförstärkningen endast ca 500 poliser/år; ca 1 400 nyutbildade/år kommer att förstärka polisen 2022, 2023 och 2024 samt ca 900/år lämna polisen. Nettosumman nyutbildade poliser för perioden fram t.o.m. 2024 blir cirka 1 500! Även om samtliga utbildningsomgångar är fullbokade, missas utbildningsmålet grovt.

Den enda möjliga slutsatsen är att polisutbildningen under nuvarande förutsättningar kommer att leda till en mycket blygsam resurstillväxt – om ens någon. Siffran 10 000 verkar tagen ur luften; för att markera handlingskraft? Hur kommer det sig att vår migrationspolitik, EU:s mest generösa, inte kombinerats med förstärkning av samhällsresurserna, i detta fall polisen?

Medan regeringen påstår sig vilja öka polismyndighetens resurser, vilket man inte kommer att lyckas med, fortsätter invandringen. Jan-okt 2020 är invandringen enligt SCB 75 460 personer. Det pekar för helår mot ca 90 000. Enligt SCB:s prognos blir befolkningsökningen 300 000 personer fram till 2024, till mycket stor del utomeuropeisk invandring. Glappet mellan polisens kapacitet och samhällets trygghetsbehov blir allt större. Den ökande kriminaliteten, särskilt grova brott, kan inte åtgärdas utan att föregås av en kraftig strypning av tillförseln av migranter. Varm humanism, blågul hybris och kopiös inkompetens, som Expressenjournalisten Ann-Charlotte Martéus uttryckte det.

Håkan Karlberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.