DN:s chefredaktör ljuger

På ett seminarium på Sveriges radio den 29 maj berättade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski följande, efter att ha konstaterat att frågan om invandring är starkt polariserande:

Jag upplevde det här när jag var ny som chefredaktör 2013 och det var nog … det som hände då … det här var vintern 2013, är nog den största storm som jag varit inne i – påminner lite om det som du upplevde 2012 kring hur mycket invandring tål Sverige. Vi publicerade en annons i tidningen – en del av er kommer säkert ihåg det här – från två personer som hade gett ut en bok som handlade om vad dom hävdade var att medier mörklägger om invandring och så var det ett antal påståenden kring invandring, ett tiotal. Det kom en första version som var väldigt grov, landade på mitt bord. Det är inte så många annonser som landar på mitt bord men annonser som är kontroversiella brukar hamna på mitt bord, särskilt om de är av opinionsbildande natur. Och min allmänna inställning till såna annonser är att vi ska ha väldigt högt i tak och försöka publicera så mycket det bara går och att jag som utgivare inte ska gå in och censurera dom här annonserna. Problemet med den annonsen var att det var påståenden som inte var belagda. Och det var faktiskt också rena felaktigheter. Jag bad några av våra reportrar som jobbar med dom här frågorna och dom hittade saker som … Så bollade vi med annonsören men min erfarenhet är att man ska inte hålla på och bolla med annonsörer. Ta ställning till det som skickas in. Ta emot eller förkasta.

Därefter fortsätter Peter Wolodarski med att redogöra för den mediastorm som utbröt samt betonar hur viktigt det är att annonser som publiceras är korrekta. Det hindrade honom inte från att veckan efter att vår annons varit införd publicera en ”motannons” från annonsbyrån Fores och Svenskt Näringsliv. Det var ett rent politiskt budskap och det som skulle säljas var inte en bok utan en ideologi. Flera av påståendena är vilseledande. Att gå igenom dem känns som att käka gårdagens slarvsylta, så det gör jag inte. Bara ett exempel: ”För att upprätthålla en fortsatt god välfärd behövs mer arbetskraftsinvandring.” Arbetskraftsinvandringen begränsades redan i början av 1970-talet och har därefter visserligen fortsatt men det är inte där de stora problemen finns. Den omstridda invandringen handlar om människor som söker asyl i Sverige. Merparten av dem är inte flyktingar utan söker sig till Sverige av ekonomiska skäl. Efter dem kommer den stora följdinvandringen av anhöriga. Och välfärden? Är det något som är hotat av invandringen i dag, så är det just välfärden.

Inte bara annonser ska vara korrekta utan också minnesbilder. Det som Peter Wolodarski berättar innehåller flera grova lögner. Den korrekta versionen finns på bloggen. Det kan ändå vara värt att återberätta delar av historien, i relation till det som DNs chefredaktör påstår.

Våren 2013 gav Gunnar Sandelin och jag ut den första delen av ”Invandring och mörkläggning”. Det ledde till att jag under hösten 2013 blev kontaktad av en företagare, som läst boken och var intresserad av att träffa mig därför att han hade ”vissa idéer”. Vi träffades vid ett par tillfällen över en lunch och när han känt mig på pulsen lite, så kom hans förslag. Han föreslog att vi skulle sätta in en annons för boken i DN och att han skulle finansiera den. Han hade också en klar uppfattning av hur annonsen borde vara utformad, nämligen i form av en tipsrad, där frågor om invandring ställdes och där det gavs flera svarsalternativ.

Gunnar och jag utformade ett förslag med tretton frågor, precis som ett traditionellt stryktips. Självklart kontrollerade vi att allting var korrekt, inte bara en gång utan många. Källor var SCB, Migrationsverket, Socialstyrelsen och SOM-institutet. Det är således inte sant att annonsen innehöll obelagda påståenden. Så korkade var vi inte att vi till DN skickade in ett annonsförslag, som de skulle kunna avvisa med sakliga invändningar.

Vårt förslag hamnade på annonschefen Dan Moréns bord och vi har mailväxlingen kvar som visar vägen fram till ett godkännande. Den första invändningen var att annonsen var för lik tidningens eget nyhetsmaterial och därför kunde misstolkas. Vi försåg då annonsen med en rosa ram där det stod att det var en annons från Debattförlaget. Vi skickade in den nya versionen, som alltså i övrigt var helt oförändrad.

Något omedelbart svar fick vi inte, vilket vi nu förstår berodde på att DN gjorde sin faktakoll. Om den fick vi emellertid ingenting veta. Det är alltså inte sant att annonsen innehöll grova felaktigheter som korrigerades i ett bollande med DN och Debattförlaget. Det är förmodligen anledningen till att Peter Wolodarski undviker att exemplifiera.

Dan Morén återkom, denna gång med invändningen att en tipsrad fortfarande kunde associeras med redaktionellt material. Vi släppte då tipsraden och skar ner innehållet till åtta påståenden och lade till en länk till tipsraden med tretton frågor, där läsarna kunde testa vad de visste om invandringen. Annonsen skickades tillbaka till Dan Morén:

Vi har korrigerat annonsen från Debattförlaget, eftersom DN inte accepterar utformningen med nutidstest. När hindret för en publicering nu är undanröjt vill vi gärna ha den införd i helsidesformat i första delen av DN söndagen den 8 december, till tidigare överenskommet pris.
Annonsen ligger som bilaga
Bästa hälsningar
Karl-Olov Arnstberg

Den 4 december 2013 fick vi grönt ljus från Dan Morén:

Hej Karl-Olov!
Bekräftar härmed din order på en helsida enligt offert med införande dag söndag den 8/12.
Vi förbehåller oss rätten granska att föreslaget annonsmaterial kommer vara identiskt med det som skall publiceras.

Således, det som Peter Wolodarski påstår sig minnas är inte sant. Därmed bekräftar han att det inte finns anledning att ha förtroende för DN, i synnerhet inte när det gäller frågor kring invandring. Men det visste ju läsarna av denna blogg redan förut.

Jag undertecknar på ett sätt som jag ytterst sällan använder, men som i detta fall är befogat:

Med Förakt

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.